نمایشگاه آثار گرافیکی

نمایشگاه مجازی تذهیب ایرانی

کمیسیون ملی یونسکو – ایران با همکاری موسسه فرهنگی اکو برگزار می کند؛ نمایشگاه تذهیب ایرانی …

سخن دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

این را همه شنیده ایم و باور کرده ایم که ویروس کوید ۱۹ به سیستم ایمنی بدن یورش می برد. کمتر کسی است که امروز راههای گوناگون تقویت سیستم ایمنی بدن را نیازموده باشد. اینک که به همت سپیدجامگان و سربازان سلامت، به تدریج از سرگردانی ماههای نخست درآمده و راههایی برای دفاع از سلامت جسم خویش یافته ایم، به تدریج ابعاد دیگر این هجوم روشن تر می شود. بسته شدن سینماها، تئاترها؛ محفلهای انس ادبی و عرفانی، مساجد و تکیه ها، و نگارخانه ها و کنسرتها بحرانی روحی پدید آورده که سیستم امنیتی روح بشر را  نشانه گرفته است. جای خوشوقتی است که در کمیسیون ملی یونسکو به کوشش یاران و همکاران به جای تسلیم در برابر این رویدادهای غم انگیز، راههایی نو و در خورِ این روزگار را برای بالاتر بودن سیستم امنیتی روح می آزماییم. استقبال بسیار خوب از گفت و گوهای زنده اینستاگرامی، دریافت دهها اثر زیبا از نوازندگان و خنیاگران، فراخوان آثار گرافیک و اینک سومین نمایشگاه در نگارخانه مجازی کمیسیون ملی یونسکو،  کوچه باغی است شاید برای اینکه به گفته پیرهرات پاس بداریم «جمعیت یاران را». دیدار با اهالی هنر شیرین است و شورانگیز. واین دیدار امروز در جهان مجازی که شاید بتوان آن را جهان «فراواقعی» نامید می تواند همچنان زیبا باشد و روح نواز. خصوصا که این بار آثار تذهیب کاران چیره دست و پر هنری را به نمایش گذاشته ایم که جهانی از ظرافت و زیبای را آفریده اند.

تذهیب کاران سخت کوش ایرانی قرن هاست که گنجینه های شعر و ادب و قطعات زیبای خوشنویسان را چون جواهری گرانبها در آغوش گرفته و آن را  به زیور هنر بی مانند خود گهرباران کرده اند. هنرمندانی که قرنهاست می کوشند گنجینه های شعر و ادب و کلام های نورانی بزرگان دین و عرفان را آراسته و زیبا به نمایش بگذارند. و این نمایشگاه کوچک اما بسیار زیبا بهانه ای است برای ادای احترام به این هنرمندان سرزمین مان. و جای سپاس دارد از دوست عزیز و گرامی ام مرد فرهیخته و فرهنگ دوست استاد سرور بختی رئیس گرانقدر موسسه فرهنگی اکو که در این همایش با شکوه همراهمان هستند. این نمایشگاه در نگارخانه زیبای موسسه فرهنگی اکو برگزار می شود. جایی که یادآور خاطرات زیبایی از دیدار هنرمندان سرزمین خورشید و جهان نوروزیان است. از مرد نازنین هنر ایران استاد حیدری و تلاش فراوان آقای علیرضا یاراحمدی نهایت سپاس را دارم.

نمایشگاه تذهیب ایرانی
نمایشگاه تذهیب ایرانی

نمایشگاه تذهیب ایرانی

توجه: برای مشاهده جزئیات در موبایل با لمس تصاویر بزرگنمایی کنید و در دسکتاپ با استفاده از گزینه open in new tab از منوی راست کلیک، تصاویر با کیفیت را مشاهده بفرمایید.

{"id":1,"title":"S01","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S01.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.1024519916730524,"pitch":0.05131121595992738},"scene":{"id":"17","position":{"yaw":-0.044426205863878465,"pitch":0.2569004865266731,"fov":0.9334742646210041}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"60"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.020054671160915305,"pitch":0.24209127846468093},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.62527556928484,"pitch":0.08162359920632767,"fov":0.9605865126930316}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6160300374242098,"pitch":0.42957021521812067},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.04717797800715573,"pitch":-0.07347938767449236,"fov":1.1959134839431342}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.0271715866623836,"pitch":0.3864264959130068},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":0.16302203837575746,"pitch":-0.006237886794036029,"fov":0.8893174549385188}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.6006211937553214,"pitch":0.436190247843669},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.08652831050116205,"pitch":-0.08666006588585873,"fov":1.1207663254170641}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.8889702075604937,"pitch":0.3652683656586113},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.20041719979710848,"pitch":0.04176440336862264,"fov":1.0579652560852202}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.4988206685410983,"pitch":0.19302552722197852},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":0.1503809460452885,"pitch":-0.06652109539039053,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.43372250347602304,"pitch":0.2016429702748166},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T01-A01-1.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0631\u0647\u0646\u0645\u0627","position":{"yaw":1.6675853475108475,"pitch":0.10301185247177358},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0631\u0647\u0646\u0645\u0627","position":{"yaw":1.6236711844862555,"pitch":0.10345271394717415},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeynab-rahnama\/"},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T02-A02-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.8668848324930636,"pitch":0.0706164805941274},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.8212753580868579,"pitch":0.07405493426703202},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-moradi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T03-A03-1.jpg","title":"\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-0.8212274244051887,"pitch":0.08854634985101129},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-0.85833289193266,"pitch":0.0845953488409954},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohsen-moradi\/"},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T04-A04-1.jpg","title":"\u200e\u2068\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.5630311208710364,"pitch":0.07794136916565186},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u200e\u2068\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.6075409681979203,"pitch":0.07937937328370026},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-moradi\/"}]}
{"id":2,"title":"S02","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S02.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.1402639624709874,"pitch":0.18986447648940796},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-3.058158025746069,"pitch":0.08986029853589272,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5685766107595658,"pitch":0.4997277708750705},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.5428067561143752,"pitch":0.4797295196719915},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.018011083585001586,"pitch":0.2564616776854578},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-1.2382778775084162,"pitch":0.03798844599814899,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5628690846501332,"pitch":0.19128081984434075},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.08522686788947098,"pitch":-0.05388709956851656,"fov":0.9740701578456947}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.49927013259833686,"pitch":0.21492636584291525},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.037167520926747244,"pitch":-0.0806211416285798,"fov":1.0753677373319859}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}}]}
{"id":3,"title":"S03","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S03.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.8226995669836192,"pitch":0.3956977718986199},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":0.09998038353321448,"pitch":-0.0555708856862438,"fov":1.0250090493745363}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.622432513865391,"pitch":0.32471642230305875},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.017867311009139186,"pitch":-0.07512877202453083,"fov":1.0277852763276198}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.18117012191563475,"pitch":0.18189286049335962},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.12428270915533801,"pitch":-0.030286244480121738,"fov":1.2469701753115563}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.8682652134383666,"pitch":0.42715027447187026},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.05448679497839137,"pitch":-0.13259095272364796,"fov":1.0756234779566634}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.137905749159085,"pitch":0.16459868924461318},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":-3.127694774001462,"pitch":-0.005921867113244161,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6259146990373043,"pitch":0.2486122713409742},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":0.020569647923219136,"pitch":-0.06762732171732289,"fov":0.9862547004617728}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.7544365839690634,"pitch":0.29830645044687465},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":0.09000940062284002,"pitch":-0.043621788913341675,"fov":1.0268076699716966}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.839691614361736,"pitch":0.215737788348072},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.5192187631647336,"pitch":0.00519724819710099,"fov":0.9341416791426355}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T16-A15-1.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0646\u0628\u0627\u062a\u06cc","position":{"yaw":-1.7320343416320707,"pitch":0.15565134379586},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0646\u0628\u0627\u062a\u06cc","position":{"yaw":-1.7957949491324836,"pitch":0.15353155914895567},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-nabati\/"}]}
{"id":4,"title":"S04","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S04.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.0573584240858214,"pitch":0.5614587324822828},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-0.012130424808121987,"pitch":0.018840666785898463,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.9486547907221752,"pitch":0.23977375010166568},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.57829432240257,"pitch":0.04248958085426935,"fov":0.988392928317378}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.0082507039409077,"pitch":0.0267783253526801},"scene":{"id":"17","position":{"yaw":-0.04825926233703015,"pitch":0.211213235011531,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.3542537277984579,"pitch":0.5674175917879918},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.11827846872405168,"pitch":0.03742074059484324,"fov":0.9334953119780174}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.0741726520762196,"pitch":0.2905905016863901},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.09575276118863663,"pitch":-0.0459133952085331,"fov":1.0096906446659106}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.67247380437526,"pitch":0.2594148016084947},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":0.009783471695959278,"pitch":-0.01891660579289578,"fov":0.8966111515810442}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T01-A01-1.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0631\u0647\u0646\u0645\u0627","position":{"yaw":0.30971074797634124,"pitch":0.3932338532692512},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0631\u0647\u0646\u0645\u0627","position":{"yaw":0.23655944015906094,"pitch":0.4005427610922272},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeynab-rahnama\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T02-A02-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.2435897902980528,"pitch":0.22753602804455397},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.3059682432987287,"pitch":0.2357424578943732},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-moradi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","height":"40","width":"40"}}]}
{"id":5,"title":"S05","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S05.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8882258695753267,"pitch":0.6904026408230859},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.06880943165575104,"pitch":-0.08327359401421042,"fov":1.2506852150617542}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.7884075704298077,"pitch":0.2314293050409688},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.07436764467975543,"pitch":-0.05596221556593939,"fov":0.9653347194728344}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.402540021678508,"pitch":0.2295477026356263},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":0.13752239404206712,"pitch":-0.005456604495615025,"fov":0.8844113876863652}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.056700496208048,"pitch":0.4918814830526017},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-0.023707192886980977,"pitch":0.11518041916948007,"fov":0.9837049153123704}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.764793170291389,"pitch":0.02684448832398445},"scene":{"id":"17","position":{"yaw":-0.049440823890668284,"pitch":0.1798515595488066,"fov":0.9490339140908955}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.6838890664403117,"pitch":0.30056883024182923},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.563072373536441,"pitch":0.18491859417985523,"fov":1.057944648175642}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T02-A02-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.42352762446980385,"pitch":0.49647496729255813},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.30627818065441303,"pitch":0.5065549865268757},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-moradi\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T01-A01-1.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0631\u0647\u0646\u0645\u0627","position":{"yaw":2.652729868987117,"pitch":0.26170957532608163},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0631\u0647\u0646\u0645\u0627","position":{"yaw":2.5809900153570666,"pitch":0.29017029832776586},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeynab-rahnama\/"}],"position":{"yaw":0.14715041645599491,"pitch":0.09143501815708,"fov":1.427448757889531}}
{"id":6,"title":"S06","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S06.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.7187754592652027,"pitch":0.29730513962775085},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.5303161414608368,"pitch":0.07800725225317962,"fov":0.9700023721223715}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.9916518779582848,"pitch":0.4402708718070816},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.1077463556731324,"pitch":0.02566142305358099,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.754802012562436,"pitch":0.0363886168482459},"scene":{"id":"17","position":{"yaw":-0.054434913089760784,"pitch":0.2078090425057777,"fov":0.9658089358993749}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.819970180537224,"pitch":0.24275581745297714},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.02447539292653289,"pitch":-0.08954021552906077,"fov":1.089933459403825}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.4358844240224613,"pitch":0.2323208365871281},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.15823331143083408,"pitch":0.049775621621936494,"fov":1.0494726993082912}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.853724638311066,"pitch":0.7377193743171482},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.06115080087660374,"pitch":-0.039025481353270663,"fov":0.948619441408467}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T03-A03-1.jpg","title":"\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.31589056709655416,"pitch":0.29756273400718314},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.24180953500400904,"pitch":0.2983972560034811},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohsen-moradi\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T04-A04-1.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.349702692074441,"pitch":0.4105187783475408},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.4258084209050743,"pitch":0.38780107806153197},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-moradi\/"}]}
{"id":7,"title":"S07","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S07.jpg","width":4000},"position":{"yaw":0.13668206087263712,"pitch":-0.01923492622012901,"fov":1.1159981868809559},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.426843467806794,"pitch":0.520664664165361},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":0.2915017197809995,"pitch":-0.016597181344696565,"fov":0.9736940558950087}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.11272326962224,"pitch":0.3174468144224498},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.00680081193771187,"pitch":-0.09504326568078092,"fov":1.059282631627487}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.73998409954595,"pitch":0.27998728124514294},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.11633156957770119,"pitch":0.033331396345900544,"fov":1.0427386105992267}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.9149891838141073,"pitch":0.03394049589742387},"scene":{"id":"17","position":{"yaw":-0.08937825619232598,"pitch":0.2047387530108633,"fov":0.9297933788524418}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.096288449932322,"pitch":0.6211636736158113},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-0.013876885518586235,"pitch":0.05706537949994761,"fov":1.1485070106860444}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.9795969208383921,"pitch":0.2834385947512992},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.532535246558611,"pitch":0.04763199430109566,"fov":0.9937047656887233}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T04-A04-1.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.29894101234817505,"pitch":0.35527163122035077},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.22221519663930245,"pitch":0.36065208062801446},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-moradi\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T03-A03-1.jpg","title":"\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.5509687568473733,"pitch":0.16786771534491507},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.4807602300243046,"pitch":0.16681867855515975},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohsen-moradi\/"}]}
{"id":8,"title":"S08","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S08.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.1368113063132634,"pitch":0.2739735564258652},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":0.06979355277429278,"pitch":0.06202501811853445,"fov":1.1307622564281865}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.140264000627764,"pitch":0.4642619287046692},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":2.6831219341302672,"pitch":0.16447963509162378,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.22528980569517,"pitch":0.2689601973945841},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-1.1248300401722418,"pitch":0.0803352075425714,"fov":0.9294246713596962}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.150891697856096,"pitch":0.17269525496840643},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":3.0991221827602464,"pitch":0.07403393165086669,"fov":0.8884980756831011}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T05-A05-1.jpg","title":"\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.839186359464735,"pitch":0.24796842810767217},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.7752585992200096,"pitch":0.25226341806493124},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mehdi-irani\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T06-A06-1.jpg","title":"\u0645\u0647\u06cc\u0646 \u062f\u062e\u062a \u0633\u0627\u0644\u06a9 \u0645\u0647\u062f\u0648\u06cc","position":{"yaw":0.32777219965868554,"pitch":0.33649649467794873},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u0647\u06cc\u0646 \u062f\u062e\u062a \u0633\u0627\u0644\u06a9 \u0645\u0647\u062f\u0648\u06cc","position":{"yaw":0.25018600362130705,"pitch":0.34087630223514864},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/salek-mahdavi\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T08-A07-1.jpg","title":"\u062d\u0633\u0646 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.5566312539308989,"pitch":0.2447028803217819},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u062d\u0633\u0646 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.6226814903310895,"pitch":0.24407754812991556},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/hasan-mohammadi\/"}]}
{"id":9,"title":"S09","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S09.jpg","width":4000},"position":{"yaw":0.19396281693437167,"pitch":0.056628996290223554,"fov":1.3333554475737266},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.030766534197191,"pitch":0.28469199808641044},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.0674703691306338,"pitch":0.020656647004170026,"fov":0.9031582431272938}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.1355148815628517,"pitch":0.5777218026925617},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-3.1345968760956264,"pitch":0.18431393654315897,"fov":1.0051152277543662}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.003871161217667,"pitch":0.1293286414082484},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-3.068046683079656,"pitch":0.14144465508770132,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.1324636150205993,"pitch":0.287510982707893},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.06960097559111134,"pitch":-0.0986357870558443,"fov":1.030329799976901}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T09-A08-1.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0634\u0627\u0647\u06cc","position":{"yaw":1.5301734135189369,"pitch":0.18020245573583793},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0634\u0627\u0647\u06cc","position":{"yaw":1.4547096026814277,"pitch":0.1754585996575937},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeynab-shahi\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T10-A09-1.jpg","title":"\u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0637\u0647\u0645\u0627\u0633\u0628\u06cc","position":{"yaw":0.2841677760792116,"pitch":0.20787543992129187},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0637\u0647\u0645\u0627\u0633\u0628\u06cc","position":{"yaw":0.2008602216151445,"pitch":0.20821342742894977},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/amir-tahmasbi\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T11-A10-1.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062f\u0648\u0633\u062a\u06cc","position":{"yaw":-1.226931278659304,"pitch":0.15147764575997158},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062f\u0648\u0633\u062a\u06cc","position":{"yaw":-1.3040938294196582,"pitch":0.14762663849958102},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-dousti\/"}]}
{"id":10,"title":"S10","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S10.jpg","width":4000},"position":{"yaw":-0.036078585119248885,"pitch":-0.09348561443192693,"fov":1.2006637308125991},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.8887049351879241,"pitch":0.35652024654470615},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.1662457367456316,"pitch":-0.03570885837171467,"fov":1.1627274448231097}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.077740599346839,"pitch":0.35190785007798553},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.02437945920656226,"pitch":-0.0857058512682336,"fov":0.9519297511355552}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.422341914730419,"pitch":0.23514601143621405},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":0.024983607458164414,"pitch":-0.0652940503308237,"fov":0.989983088502176}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.9713978576311693,"pitch":0.24532459461075717},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":2.48327046767871,"pitch":0.11843734720274313,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5810520015494633,"pitch":0.09723261974033903},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.0033460564020211}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.3654961524865339,"pitch":0.17430970956042202},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":0.07121033923567488,"pitch":-0.06296468206581096,"fov":0.9692948600787399}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T12-A11-1.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.2436038999810286,"pitch":0.32977481772637063},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.1617671968285208,"pitch":0.3391306718940612},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeynab-masoudi\/"}]}
{"id":11,"title":"S11","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S11.jpg","width":3800},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.091599913007366,"pitch":0.1236612386396434},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":2.65770787497838,"pitch":0.22289752938456608,"fov":1.0339060468484853}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T13-A12-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0635\u0641\u0648\u06cc","position":{"yaw":2.145685574846259,"pitch":0.09965667126257927},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0635\u0641\u0648\u06cc","position":{"yaw":2.0936836571123933,"pitch":0.09950825885625214},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-safavi\/"},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T14-A13-1.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0647 \u062f\u0648\u0644\u064a\u062e\u0627\u0646\u0649","position":{"yaw":1.4093965771637418,"pitch":0.08768712889624375},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0647 \u062f\u0648\u0644\u064a\u062e\u0627\u0646\u0649","position":{"yaw":1.35808502606368,"pitch":0.0858181539708216},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zohreh-dolikhani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T15-A14-1.jpg","title":"\u0633\u064a\u062f\u0647 \u062d\u0645\u064a\u062f\u0647 \u0627\u064a\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647\u0649","position":{"yaw":0.7311624844388955,"pitch":0.10040445017928334},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0633\u064a\u062f\u0647 \u062d\u0645\u064a\u062f\u0647 \u0627\u064a\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647\u0649","position":{"yaw":0.6751670004265158,"pitch":0.10391753296344497},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/hamideh-ayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T17-A16-1.jpg","title":"\u0633\u0639\u06cc\u062f \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.0765040773561072,"pitch":0.1357159675790136},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0633\u0639\u06cc\u062f \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.13998105527451088,"pitch":0.13538244961323898},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/saeed-gholami\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T18-A17-1.jpg","title":"\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0627\u0653\u0642\u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.2161034520020664,"pitch":0.11977412247926367},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0627\u0653\u0642\u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.2747854776240093,"pitch":0.12271305515541897},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-aghamiri\/"},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T20-A18-1.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.9451563059455577,"pitch":0.12676809354727325},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","height":"40","width":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.005920876307112,"pitch":0.12195467473921084},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-karami\/"},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.7194291603225675,"pitch":0.1585510427386403},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":0.029361249084949748,"pitch":-0.05868511023646583,"fov":1.0649002809253387}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}}]}
{"id":12,"title":"S12","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S12.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.226007480773422,"pitch":0.34036180286832973},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.17629257734188286,"pitch":-0.14453696197758958,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.034036093689293,"pitch":0.3318854180147319},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.016409889530397237,"pitch":-0.12041129329012357,"fov":1.0675903444752144}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.4540159984594254,"pitch":0.30885319251581933},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.0021967733343846163,"pitch":-0.06365974415683695,"fov":1.0659272970010556}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.120295864249387,"pitch":0.27711410669001424},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":2.4506070802008804,"pitch":0.12012238902912387,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6737462059632637,"pitch":0.1757448228743268},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.6360064402378525,"pitch":0.05017673163263936,"fov":0.9084684896974111}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.843423407872411,"pitch":0.10611230764301638},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":-3.077329360548342,"pitch":-0.00789582272054723,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T21-A19-1.jpg","title":"\u0628\u0647\u0631\u0627\u0645 \u0645\u0647\u0631\u0628\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646","position":{"yaw":0.1660573143630284,"pitch":0.28914254197368194},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0628\u0647\u0631\u0627\u0645 \u0645\u0647\u0631\u0628\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646","position":{"yaw":0.08848392061440968,"pitch":0.29021043424007864},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/bahram-mehraban\/"}]}
{"id":13,"title":"S13","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S13.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.9015708882259732,"pitch":0.1710458621911961},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.1911733042889736,"pitch":-0.09821123247388286,"fov":0.970833896140362}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.4695358190713304,"pitch":0.24789617899117644},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.048420457171094,"pitch":-0.11684358555928576,"fov":1.0033100474672207}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.472799475387749,"pitch":0.25758723339776424},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":0.108311571572278,"pitch":-0.015308228150253456,"fov":1.0491169786818764}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.9248085949307931,"pitch":0.1751571865196695},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.4669235881032492,"pitch":0.30733578352153046},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":0.04405009914411906,"pitch":-0.010135957878556923,"fov":1.048540591476743}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.4651118796336995,"pitch":0.3160365016349864},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.03505164519587467,"pitch":-0.08174498983013834,"fov":0.8983721069270926}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.763512339483623,"pitch":0.3773161066999222},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.8765755790147685,"pitch":0.11710256367134875,"fov":1.1709596801533648}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.1297904776145185,"pitch":0.15679532511481398},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.191370054176879,"pitch":0.05724471471690151,"fov":0.9245196664632102}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T16-A15-1.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0646\u0628\u0627\u062a\u06cc","position":{"yaw":0.28555440337149207,"pitch":0.35281303094903826},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0646\u0628\u0627\u062a\u06cc","position":{"yaw":0.22060817733372495,"pitch":0.35596950104842406},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-nabati\/"}]}
{"id":14,"title":"S14","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S14.jpg","width":3800},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.390183361893703,"pitch":0.29099764959908114},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":0.07219511141672896,"pitch":-0.08424296231753736,"fov":0.9868706357249085}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.3098416304187843,"pitch":0.3424815790225608},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.986056481168987,"pitch":0.3398420099038244},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":0.0925984996460123,"pitch":-0.05135340984708314,"fov":0.9784117484449063}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.0273156819087763,"pitch":0.16936620999307728},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.7986052577725928,"pitch":0.10472976527786315,"fov":0.9966083168221078}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.7991361096737677,"pitch":0.10371030849887575},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.14656828674772093,"pitch":-0.14111844218584046,"fov":0.9471695422480233}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5691973901075125,"pitch":0.17446201023093977},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-0.9397087984994599,"pitch":0.10500897359373162,"fov":0.9453141686674641}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T22-A20-1.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0633\u06cc\u062f\u0627\u0646","position":{"yaw":0.23317979782571285,"pitch":0.3409828654595959},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0633\u06cc\u062f\u0627\u0646","position":{"yaw":0.16919997289302735,"pitch":0.34147579370128156},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-seyedan\/"}]}
{"id":15,"title":"S15","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S15.jpg","width":3700},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.4565121985583289,"pitch":0.25396548756665993},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":0.05709890553185204,"pitch":-0.04829943133469072,"fov":0.9772507698958706}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.3784986413082798,"pitch":0.13699856584857173},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":0.023021033817791192,"pitch":-0.0722431817806708,"fov":0.9825380064554026}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.039673161614041774,"pitch":0.06671391158663909},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.5703703738942529,"pitch":0.05302437820654049,"fov":1.062465873281864}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T23-A21-1.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u062e\u062a\u0627\u0631\u06cc \u062c\u0648\u0646\u0642\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.1129363078622454,"pitch":0.1413510489954053},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u062e\u062a\u0627\u0631\u06cc \u062c\u0648\u0646\u0642\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.1718949259290277,"pitch":0.1448110437404857},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-mokhtari\/"},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T24-A22-1.jpg","title":"\u0634\u0647\u0644\u0627 \u06cc\u0648\u0633\u0641\u06cc \u0646\u06cc\u0627","position":{"yaw":-1.8302823532750132,"pitch":0.16853149030193748},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0634\u0647\u0644\u0627 \u06cc\u0648\u0633\u0641\u06cc \u0646\u06cc\u0627","position":{"yaw":-1.89288597837432,"pitch":0.16514713902917677},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/shahla-yousefi-nia\/"},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T25-A23-1.jpg","title":"\u0631\u0648\u062d \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0633\u062d\u0627\u0642 \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-2.7322316717264687,"pitch":0.15334104133431836},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0631\u0648\u062d \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0633\u062d\u0627\u0642 \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-2.7828963548192043,"pitch":0.15639352850954857},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/eshaghzadeh\/"},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T26-A24-1.jpg","title":"\u0646\u0633\u06cc\u0645 \u0633\u0648\u0641\u0633\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":2.8316538899416726,"pitch":0.1610534626209379},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0646\u0633\u06cc\u0645 \u0633\u0648\u0641\u0633\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":2.7710195840609124,"pitch":0.15746398603453038},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%b3%d8%b7%d8%a7%db%8c%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T27-A25-1.jpg","title":"\u062f\u0627\u0631\u06cc\u0648\u0634 \u062c\u0644\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":2.150457596887385,"pitch":0.13515876621367795},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u062f\u0627\u0631\u06cc\u0648\u0634 \u062c\u0644\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":2.0964541932243055,"pitch":0.13915401112754466},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/darush-jaliliyan\/"},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T28-A26-1.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0627\u0653\u0628\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.6114873247920984,"pitch":0.12344885242149672},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0627\u0653\u0628\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.5551986434080947,"pitch":0.12267288717746005},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ali-mirabadi\/"}]}
{"id":16,"title":"S16","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S16.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.7763986159439487,"pitch":0.3533342440159899},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.978737115288377,"pitch":0.33915310674703747},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":0.03692789966080667,"pitch":-0.07733460556043958,"fov":0.9153020381881758}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.4929421329168022,"pitch":0.24267293938439316},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":0.11180409745880482,"pitch":-0.09077717528517937,"fov":1.0121553311785911}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.861937138707848,"pitch":0.17350092033368014},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.24432474397157478,"pitch":0.013873292979942775,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.9057383972002384,"pitch":0.25384453956482744},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-0.9820790554882244,"pitch":0.03910142715382747,"fov":0.9999792938766895}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6484177883600761,"pitch":0.11637477440922339},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.7396505212681213,"pitch":-0.06881193792056273,"fov":0.9915459330709377}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.4529026319498222,"pitch":0.19615904683489305},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.06330915371422918,"pitch":-0.1349475194733074,"fov":0.9843230982132294}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-T29-A27-1.jpg","title":"\u0644\u06cc\u0644\u0627 \u067e\u0648\u0631\u062e\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.34536954573690615,"pitch":0.3501249786211673},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0644\u06cc\u0644\u0627 \u067e\u0648\u0631\u062e\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.27414611364802255,"pitch":0.3592952575691193},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/leila-pourkhani\/"}]}
{"id":17,"title":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0630\u0647\u06cc\u0628 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E03-S17.jpg","width":4000},"position":{"yaw":-0.051588731035513646,"pitch":0.2808290942489631,"fov":1.0186643868083427},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.0633791520146314,"pitch":0.45222589997334595},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-0.011248061111519547,"pitch":0.08937502540278963,"fov":1.0403270134302074}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.0559776347836376,"pitch":0.18209434531531166},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":3.129064499645617,"pitch":0.12113684796309876,"fov":1.009473715944772}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.045283401448905636,"pitch":0.050108847228756304},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-3.087958684444523,"pitch":0.06908844509484169,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"10","height":"10"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5509108532942566,"pitch":0.35364625978868247},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.041791309098588414,"pitch":-0.10208774885904859,"fov":0.9913903064594266}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.3524159782877323,"pitch":0.26333626405939725},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.10154400512572437,"pitch":0.036188636123712925,"fov":1.0143949490143134}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.45835312080924595,"pitch":0.2693848722419503},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":0.14407683842360441,"pitch":-0.020192580126281,"fov":0.8137473672904002}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.661715724144484,"pitch":0.35188864752080207},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.029413383842507912,"pitch":-0.04388968129404347,"fov":0.9288173060520862}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":1,"hdesktop":"90","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

مرور آثار

دیدگاه

استاد محسن آقامیری؛ زرنگار

استاد محمد مرادی؛ مُذَّهِب و نگارگر

تذهیب ایرانی

تذهیب واژه‌ای عربی از ریشه ذَهَب (طلا) به معنی طلاکاری یا زراندود کردن است که به دلیل استفاده از طلای واقعی برای تزئین کتب مقدس و اشعار  ادبی و گاهی علمی به شاخه‌ای از کتاب‌آرایی و نقوش تزئینی اطلاق می‌شود. 

همچنین هنر تذهیب آراستن و زیبا کردن کتب برای ارزش‌گذاری بیشتر متون به کار رفته در کتاب است و علاوه بر آن می‌توان گفت از جهت ارزش هنری، خود به تنهایی در قالب‌های (ترنج، شمسه، تاج یا پیشانی، طرح جلد، نشان، کتیبه و…) شخصیت مستقلی دارد و از ارزش هنری خاص خود برخوردار است. در اجرای تذهیب معمولاً از طلای اصل با عیار مختلف و بعضاً نقره و رنگ‌هایی با پایه آب استفاده می‌شود و به دلیل ماندگاری طلا زمانی‌که به یک نسخه خطی قدیمی یا یک اثر خوشنویسی نگاهی می‌اندازیم، درخشش طلا و تلألو آن پس از گذر سالیان متمادی همچنان چشمگیر و نمایان است. در نقوش تذهیب از نقش‌های اسلیمی (نقوش انتزاعی برگرفته از گیاهان و حیوانات و…) و ختائی( نقوش گیاهی) استفاده می‌شود. در روند تاریخی نقوش تزئینی و تذهیب مکاتب مختلفی پیش از اسلام و پس از آن وجود دارد که می‌توان بخش‌هایی از این نقوش تزئینی را در جام‌های طلا، سفالینه‌ها، نفش برجسته‌های حجاری شده و گچ‌بری شده و علاوه برآن در کتب و نسخه‌های خطی و آثار خوشنویسی موجود در موزه‌ها و مجموعه‌های شخصی مشاهده کرد.

در دوره‌های مختلف اسلامی می‌توان تذهیب را به مکاتب سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی، زندیه، قاجار و معاصر تقسیم‌بندی کرد.

نمایشگاه‌های پیشین

بازتاب‌های رسانه‌‌ای

کمیسیون ملی یونسکو – ایران با همکاری موسسه فرهنگی اکو، نمایشگاه تذهیب ایرانی شامل ۲۷ اثر تذهیب نفیس از استادان و هنرمندان را به‌شکل مجازی برگزار می‌کند.

کمیسیون ملی یونسکو ایراناعتمادهنرمندقدس‌آنلاینخبرگزاری برناجوان آنلاینخبرگزاری مهرایلنا

دکمه بازگشت به بالا