محسن آقامیری

محسن آقامیری – ۱۳۴۷ تهران

مدرس هنر در دانشگاه‌های کشور

 • دارای نشان درجه ۲ هنر – مدیر گروه هنرهای ایرانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 • داور بخش تذهیب دوسالانه کارگری
 • شرکت در نمایشگاه‌های متعدد داخلی. برگزاری نمایشگاه‌های متعدد خارجی از جمله
  • برگزاری نمایشگاه گروهی در کشور مغرب – ۲۰۰۵
  • برگزاری نمایشگاه گروهی در کشور ترکمنستان – ۲۰۰۹
  • برگزاری نمایشگاه انفرادی در انگلستان (لندن و دانشگاه آکسفورد) ۲۰۰۷
  • برگزاری نمایشگاه انفرادی درر موزه ملی جاکارتا (اندونزی) ۲۰۰۸
  • برگزاری نمایشگاه گروهی در کشور کویت ۲۰۱۲
  • برگزارری نمایشگاه‌های متعدد در کشور امارات
  • برگزاری نمایشگاه انفرادی در کشور تونس ۲۰۱۴
  • برگزاری نمایشگاه انفرادی در کشورر ترکیه ۲۰۱۲
  • برگزاری نمایشگاه گروهی در کشورر ارمنستان ۲۰۱۵
  • شرکت در دوسالانه شارجه در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴

عناوین کسب شده

 • کسب رتبه دوم در جشنواره البرده امارات ۲۰۰۸
 • کسب رتبه اول در جشنواره البرده امارات ۲۰۰۹
 • کسب رتبه سوم در جشنواره البرده امارات ۲۰۱۰
 • کسب رتبه اول در جشنواره البرده اماررات ۲۰۱۱
 • کسب رتبه اول در جشنواره البرده امارات ۲۰۱۲
 • کسب رتبه دوم در جشنواره البرده امارات ۲۰۱۵
 • کسب رتبه اول از نمایشگاه بین المللی قرآن ۱۳۸۲

دکمه بازگشت به بالا