نمایشگاه عکس ایران پرگهر، کلیساهای ارامنه

نمایشگاه عکس ایران پرگهر افتتاح می‌شود 

نمایشگاه عکس‌ های کلیساهای ارامنه در ایران با عنوان “ایران پرگهر” به‌شکل مجازی در نگارخانه مجازی کمیسیون ملی یونسکو- ایران افتتاح می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، این عکس‌ها که از سوی ابراهیم خادم بیات گرفته شده روایت تصویری از سه کلیسای مریم مقدس (زور زور)؛ در ماکو، تادئوس مقدس (قره‌کلیسا)؛ در شمال شرقی شهرستان چالدران و استفانوس مقدس (سنت استپانوس)؛ در غرب شهر جلفا است که در سال ۲۰۰۸ ثبت یونسکو شده‌اند. در کنار این سه کلیسا، تصاویری از کلیسای چوپان (آندره‌ورتی مقدس)؛ در جلفا نیز برای علاقمندان، در نگارخانه مجازی کمیسیون ملی یونسکو – ایران به نمایش درمی‌آید. در مجموع در این نمایشگاه بیش از ۷۰ قطعه عکس نمایش داده خواهد شد. 

نمایشگاه عکس ایران پرگهر افتتاح می‌شود 

براساس برنامه‌ریزی های انجام‌شده این نمایشگاه مجازی سه‌شنبه ۴ خرداد ماه با حضور روبرت بگلریان نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی، رودیک یارالیان کاردار موقت جمهوری ارمنستان در ایران و حجت‌الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران به میزبانی عبدالمهدی مستکین مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو در برنامه زنده اینستاگرامی این کمیسیون به آدرس @unesco.iran افتتاح می‌شود. 

همزمان با افتتاحیه علاقمندان از ساعت ۲۲ روز سه‌شنبه ۴ خرداد می‌توانند به‌طور مجازی از این نمایشگاه دیدن کنند.

نمایشگاه عکس ایران پرگهر

{"id":1,"title":"\u062e\u0648\u0634 \u0622\u0645\u062f\u06cc\u062f - Welcome","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-S00-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.498929559083856,"pitch":0.10793913824199919},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.559858776867996,"pitch":0.007713340535815405,"fov":1.104553084199322}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.1238744100510925,"pitch":0.10974511410058163},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5677329425022908,"pitch":0.021447115783477244,"fov":1.1473451539942012}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.5674465592272355,"pitch":0.11695028275138952},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5729466476892933,"pitch":0.044254331511160316,"fov":1.1902642309384242}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.08643046663037524,"pitch":0.12214431515693569},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5671269853867713,"pitch":0.07289647929871101,"fov":1.0379931831877045}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":2,"title":"\u06a9\u0644\u06cc\u0633\u0627\u06cc \u0686\u0648\u067e\u0627\u0646 - The Chapel of Chupan","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-S01-Title-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-B07.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.6998137077423223,"pitch":0.06537151950490028},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-B06.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.8758234216681657,"pitch":0.07701839484760598},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-B02.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.125771582564834,"pitch":0.1013999553059719},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-B05.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.4621552759651228,"pitch":0.11969028556726613},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-B01.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.816351137967021,"pitch":0.11804741191927448},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-B04.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.1181157384212987,"pitch":0.10361072474858624},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-B03.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.3441927380324534,"pitch":0.0855770733733241},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.5301441056641956,"pitch":0.12305472251707528},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.936645082032868,"pitch":0.31013114823141663},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.6001024709140719,"pitch":-0.018910467246897156,"fov":1.2695054228681573}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.09759374804958831,"pitch":0.22842309483955248},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.556959760615647,"pitch":-0.03110296192128459,"fov":1.2173322226077685}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.8824381816322413,"pitch":0.1107716237665386},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":13,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.175583024859355,"pitch":0.09440766604030948},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":14,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.3820868119449106,"pitch":0.07763306700861605},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":15,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.1886771029549799,"pitch":0.10971557155244582},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":16,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.918971582460081,"pitch":0.08615203881704403},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":17,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.7302163114720255,"pitch":0.07430812216152916},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":3,"title":"\u0642\u0631\u0647 \u06a9\u0644\u06cc\u0633\u0627 - Monastery of Saint Thaddeus","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-S02-Title-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C01-A.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.2989334047345418,"pitch":0.12515299903292387},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C07-A.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.9386202453607595,"pitch":0.11786311743006195},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C14-A.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.5845268587880579,"pitch":0.12157348250580213},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C08-A.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.2237771955269015,"pitch":0.12414285799054348},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C09-A.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.8669836740415473,"pitch":0.12425180719237439},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C06-O.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-0.821435181423217,"pitch":0.12236344162114143},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C15-A.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.2224199022308877,"pitch":0.13395990578978179},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C12-A.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.5421996562906415,"pitch":0.14194312327089165},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C10-A.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.956284623681281,"pitch":0.137420078235996},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C11-O.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-2.345572682428571,"pitch":0.12020293085888767},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.8487575800804876,"pitch":0.34791167161706404},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.590265406629257,"pitch":0.034827966250929876,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.3203620615745457,"pitch":0.3831138938603367},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5628040918832724,"pitch":-0.13561033967108216,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.5093150233847163,"pitch":0.1178927680356523},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":14,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.7976984114090335,"pitch":0.12929546189124075},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":15,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.1555627581040788,"pitch":0.12219516774769978},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":16,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.8654530258050928,"pitch":0.13065709387752023},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":17,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.2294987083942974,"pitch":0.12743993318079205},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"}],"position":{"yaw":1.5881701543764652,"pitch":-0.19680253556300187,"fov":0.7853981633974483}}
{"id":4,"title":"\u0642\u0631\u0647 \u06a9\u0644\u06cc\u0633\u0627 - Monastery of Saint Thaddeus","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-S03.-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C02-S.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.62229667575434,"pitch":0.06461632437913245},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C03-O.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.362121276571016,"pitch":0.08805709756115654},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C04-O.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.095389535667355,"pitch":0.114410882292594},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C05-S.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.7204244855205042,"pitch":0.13353287983069606},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C17-A.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.2992895143012717,"pitch":0.1315348294867924},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C16-O.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.9358885786970248,"pitch":0.10382449331248367},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C18-O.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.6994690706027633,"pitch":0.08341380553928168},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-C13-S.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.47194071363549384,"pitch":0.06804984305719941},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0498714023963425,"pitch":0.356867722614286},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.596976267884827,"pitch":0.03568622293414947,"fov":1.1387846328246523}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.037167677137849964,"pitch":0.30371192145470793},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.5604290657041693,"pitch":-0.042781617349895384,"fov":1.1388119311879041}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.3708924482383686,"pitch":0.1323502647553454},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.4416659823112372,"pitch":0.06318779078818437},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":13,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.7378001954459972,"pitch":0.0893603101605649},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":14,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.0001418447800603,"pitch":0.11320495904980632},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":15,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.7963219539795894,"pitch":0.13299643241049708},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":16,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.160157553479743,"pitch":0.1117921698770381},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":17,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.3971333835522124,"pitch":0.0819438261390033},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":18,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.665717311198386,"pitch":0.06659096117648922},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"}],"position":{"yaw":1.5728007795168235,"pitch":-0.09487818186334174,"fov":1.2737867319112588}}
{"id":5,"title":"\u06a9\u0644\u06cc\u0633\u0627\u06cc \u0632\u0648\u0631 \u0632\u0648\u0631 - The Chapel of Dzordzor","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-S04.-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F10-28.30-s.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.2284368102852206,"pitch":0.13813905262547266},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F14-30.30-s.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.8368361815795957,"pitch":0.13939359320885814},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F1225.30-a.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.5139739292014243,"pitch":0.12751675696814324},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F6-33.28-s.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.0933168020872408,"pitch":0.12577444798415272},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F11-25.26-s.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.7389737390129145,"pitch":0.12459543585106125},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F133.23-o.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-0.7515243369877762,"pitch":0.1074367756663559},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F5-25.40-a.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.109645602685859,"pitch":0.11935761256804156},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F4-25.40-a.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.478742034174573,"pitch":0.13742300875782476},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F3-25.40-a.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.8018646138729189,"pitch":0.12786637172762738},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F2-25.40-a-1.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-2.1847317862893245,"pitch":0.11686350204660556},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.7655816820681274,"pitch":0.3800991240652003},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5634699211098715,"pitch":-0.06899798755723019,"fov":1.3975943754793576}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.2506561452258609,"pitch":0.3505711778916343},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5812683021422762,"pitch":0.09704350043272214,"fov":1.323911562325962}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.4430335943302381,"pitch":0.12950683409222563},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":14,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.8140220709223875,"pitch":0.12165935081312895},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":15,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.1702255829606987,"pitch":0.13161161433303903},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":16,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.9195775834973752,"pitch":0.13816921786410497},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":17,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.318044700244947,"pitch":0.14413051747815153},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":18,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-2.2496828369887645,"pitch":0.12091962576840487},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":19,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-1.8731530639156002,"pitch":0.12080776550845052},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":20,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-1.3949455435672178,"pitch":0.13425229509919845},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":21,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-1.045543150026278,"pitch":0.11686518651004363},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":22,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-0.6894037320644149,"pitch":0.11112807841596606},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"}],"position":{"yaw":1.5837385394420176,"pitch":0.009008361494947437,"fov":1.2788630926347309}}
{"id":6,"title":"\u06a9\u0644\u06cc\u0633\u0627\u06cc \u0632\u0648\u0631 \u0632\u0648\u0631 - The Chapel of Dzordzor","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-S05-.-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-04.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.3459875543185413,"pitch":0.08749580164528936},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.5337040987008423,"pitch":0.12245222607883832},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F9-40.25-o.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.9523016393544523,"pitch":0.12511343356251814},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F7-33.22-o.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.9886504443118405,"pitch":0.10607952757891681},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F13-43.25-o.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.6842171749672232,"pitch":0.08099216236506024},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","height":"40","width":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.029789954313161,"pitch":0.2897237599370168},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.568178334843517,"pitch":-0.22839181417147003,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.008236787032570803,"pitch":0.2366856226026588},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.5895292689296578,"pitch":-0.11712773745528615,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_F14-30.30-s.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.4533035449368263,"pitch":0.12429428736308523},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.3906002053137483,"pitch":0.07967508939215762},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.036365281313751,"pitch":0.11683193209838194},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.0550305799437059,"pitch":0.10628993990099644},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.722639909722103,"pitch":0.08598991625386532},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":7,"title":"\u06a9\u0644\u06cc\u0633\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u067e\u0627\u0646\u0648\u0633 \u0645\u0642\u062f\u0633 - The Saint Stepanos Monastery","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-S06-..-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.531532668975059,"pitch":0.2420915363526639},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5629423449199544,"pitch":-0.13917626383554094,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.5093803910425407,"pitch":0.1972996406661629},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5694887494840746,"pitch":-0.20255319356026824,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D18.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.2657795770344284,"pitch":0.12658536380065044},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D23.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.869313828988064,"pitch":0.12553631172109547},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D17.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.488708539694052,"pitch":0.11246616400713094},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D19.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.1326930621538036,"pitch":0.11327568608848182},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D14.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.7764551159448345,"pitch":0.12525434035527105},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.5747626035877706,"pitch":0.12317012526955828},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D15.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-0.8008302038249795,"pitch":0.10957047974232026},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D20.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.2015450167054258,"pitch":0.11036350598550193},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D22.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.512310436202739,"pitch":0.11758283434720163},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D21.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.8998333735456558,"pitch":0.11707174178195778},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D16.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-2.3423475701678953,"pitch":0.11113443492335051},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-1.6050273908677006,"pitch":0.11756430044155763},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":15,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-0.7462255407088172,"pitch":0.10842096339794516},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-1.1303865508077564,"pitch":0.11162139586323683},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-1.9700888547440236,"pitch":0.11486817421936735},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":18,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-2.2686806606019445,"pitch":0.11045383133465414},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":19,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.352102034767591,"pitch":0.13016355610150043},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":20,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.9488850978990815,"pitch":0.11910162259481538},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":21,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.2138484923662052,"pitch":0.11964682019325679},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":22,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.848023354984722,"pitch":0.12632076421477478},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":1.6147881247174283,"pitch":-0.12028381561508716,"fov":1.075976426975015}}
{"id":8,"title":"\u06a9\u0644\u06cc\u0633\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u067e\u0627\u0646\u0648\u0633 \u0645\u0642\u062f\u0633 - The Saint Stepanos Monastery","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-S07-.-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.128722153530436,"pitch":0.17307190389786165},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.6048366086733559,"pitch":-0.11419590967075166,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.014516230385819284,"pitch":0.19758378166727297},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.590685345560538,"pitch":-0.1272236159071447,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D24.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.3218298355955405,"pitch":0.09370215456253561},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D02.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.5866987083565895,"pitch":0.07187201378514096},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D05.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.0579067958141,"pitch":0.10808147258206802},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D04.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.698887230491799,"pitch":0.1262714695857241},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D25.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.300252084803839,"pitch":0.12364930323936285},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D03.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.9698403140607859,"pitch":0.10583468740569657},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D26.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.7381500572824518,"pitch":0.08650683810074611},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D01.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.4891149247018127,"pitch":0.06794465896918922},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.3591962171159988,"pitch":0.12350984154067568},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":12,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.6257372002518027,"pitch":0.07080918624071941},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.1067038340083126,"pitch":0.1094063058908894},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.765413350486746,"pitch":0.13067308308061598},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.0148870145932953,"pitch":0.10942719731160366},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.7757338519540458,"pitch":0.08631724105810079},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.5310241487615492,"pitch":0.07038685856604587},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":18,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.360310267190707,"pitch":0.09211779380096274},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":1.586933493752415,"pitch":-0.06636100932243849,"fov":1.1241522537783155}}
{"id":9,"title":"\u06a9\u0644\u06cc\u0633\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u067e\u0627\u0646\u0648\u0633 \u0645\u0642\u062f\u0633 - The Saint Stepanos Monastery","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09-S08-Title-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.697551130034892,"pitch":0.31836316792074904},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5760323149403543,"pitch":-0.15701936319975118,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.37824848139019807,"pitch":0.2521697354991588},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5814559992063941,"pitch":-0.1401953340812767,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D06.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.9448500066052352,"pitch":0.13345894371252598},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D08.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.4932481949989356,"pitch":0.12862448691938333},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D17.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":2.2775891855270896,"pitch":0.12977890670265424},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D10.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":1.1238811799314306,"pitch":0.1203386196636238},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D07.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":0.8117250248927128,"pitch":0.12341379297339294},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.5599808317382005,"pitch":0.12625154541807682},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D09.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-2.241233016616924,"pitch":0.12891174079620704},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D12.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-0.7348095751563868,"pitch":0.11400485487226675},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D11.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.1018118500253884,"pitch":0.12667048541294434},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D13.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.511848871926853,"pitch":0.13242355877838818},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E09_D28.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.8348811524181787,"pitch":0.12252841639359957},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0628\u06cc\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.431504495456128,"pitch":0.13257639256291398},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":15,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.8571485534236913,"pitch":0.12640727014009734},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":16,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.2165336728890868,"pitch":0.12469382023018305},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":17,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.1922723783218014,"pitch":0.11755924535221496},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":18,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.8761370236479653,"pitch":0.12293134119009252},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/"},{"id":19,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-0.6640364802320047,"pitch":0.11379303833867382},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":20,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-1.0409488212801818,"pitch":0.1214708609741848},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":21,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-1.9143809872950364,"pitch":0.11405243295153689},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":22,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-2.3165412454387244,"pitch":0.12528944394290775},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-khadem-bayat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-2.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":1.603355773400362,"pitch":-0.18289273442898768,"fov":1.0830173915984915}}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

هنرمند عکاس: جناب آقای ابراهیم خادم بیات (صفحه بیوگرافی)

کلیساهای ارامنه

۱- کلیسای استپانوس مقدس

کلیسای «استپانوس مقدس» دومین کلیسای مهم ارامنه ایران است که از نظر اهمیت بعد از کلیسای تادئوس مقدس (قره‌کلیسا) قرار می‌گیرد. این اثر فرهنگی – تاریخی در ۱۷ کیلومتری غرب شهر جلفا و سه کیلومتری کرانه جنوبی رودخانه ارس و در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.

کلیسای استپانوس مقدس – نمایشگاه عکس کلیساهای ارامنه

علت نامگذاری این کلیسا نیز به نوبه خود جالب است: استفان سنت استپانوس که از حواریون بوده است، در سال ۳۶ میلادی در اورشلیم توسط یهودیان به اتهام زدن سخنانی بر خلاف شریعت یهود، سنگسار شد تا جزو اولین شهدای راه دین مسیحیت محسوب شود، از همین رو کلیساهای زیادی در سرتاسر جهان با همین نام وجود دارد.

منطقه قرارگیری این بنا بسیار سرسبز و چشم نواز است و کلیسا درون قلعه‌ای دژمانند قرار دارد که در زبان ارمنی به آن وانک گفته می‌شود. یک استوانه که گنبدی روی آن قرار گرفته قابل توجه ترین بخش معماری کلیسای سنت استپانوس محسوب می‌شود.

دربارۀ تاریخ بنای کلیسا، اظهارات گوناگونی ابراز شده‌است. عده‌ای آن را از بناهای اوائل مسیحیت می‌دانند و برخی آن را به دوره صفویه نسبت می‌دهند. در حالی که شیوه معماری بنا، مصالح ساختمانی و تزئینات مفصل و زیبای آن مؤید این مطلب است که کلیسا همانند و هم‌زمان با کلیساهایی چون قره کلیسا در بین قرن چهارم تا ششم هجری (دهم تا دوازدهم میلادی) ساخته شده‌است. 

این بنای منحصر به فرد که در سال ۱۳۴۱ و به شماره ۴۲۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید، در سال ۲۰۰۸ نیز در لیست میراث جهانی یونسکو (تحت عنوان کلی مجموعه آثار رهبانی ارامنه ایران) قرار گرفت. 

[منبعمنبعمنبعمنبعمنبع] – تهیه و تنظیم: سید شهاب الدین موسوی زاده

۲- کلیسای چوپان

«کلیسای چوپان» یا «کلیسای آندره ورتی مقدس» مربوط به دوره صفوی (سده ۱۶ میلادی) است و در جلفا (آذربایجان شرقی)، کنار رود ارس، بر سر راه کلیسای سنت استپانوس واقع شده است. این اثر که از جمله کلیساهای ارامنۀ ایران محسوب می­شود، در سال ۱۳۸۱ با شمارۀ ثبت ۷۷۴۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده ‌است. کلیسای چوپان که در میان کوه‌های رسوبی سرخ رنگ واقع شده، در زبان محلی به «ناخیرچی» مشهور است.

کلیسای چوپان – نمایشگاه عکس کلیساهای ارامنه

گفته می‌شود این کلیسا محل عبادت چوپان‌های ارمنی منطقۀ دره شام (۱۶ کیلومتری غرب جلفا و در کنار رودخانه ارس) بوده است. براساس روایتی دیگر، دو کلیسا به همت دو برادر چوپان بنا شده که یکی در این سمت رودخانه ارس و دیگری دقیقاً رو به روی آن واقع شده بود ولی متاسفانه در سالهای اخیر تخریب شده است.

ساختمان کلیسا از خارج مربعی و از داخل به شکل صلیب است، بنابراین جزو کلیساهای کوچک محسوب می­گردد. مصالح اصلی بنا سنگ و ملاط است و سطح دیوارهای داخلی با گچ پوشیده شده است. این کلیسا فاقد هر نوع حجاری است. داخل کلیسا خیلی کوچک است و بیش از ده نفر در آن جای نمی‌گیرد. طاق‌های آن نیز به مانند کلیساهای دیگر جناغی شکل است.

کلیسا دارای گنبدی کوچک با طرح دایره­ای شکل است که بر روی آن چهار نورگیر در چهار جهت قرار دارد. محراب کلیسا در سمت شرق بنا واقع شده است و در اصلی کلیسا در سمت غرب آن است. به نظر در قسمت غرب کلیسا آثار و بناهایی وجود داشته که تخریب شده است. پوستۀ خارجی کلیسا به وسیله سنگ ساخته شده و دارای یک گنبد کوچک است، که اخیراً مرمت شده است.

شایان ذکر است کلیسای چوپان جزیی از حریم ثبت جهانیِ کلیسای استپانوس مقدس به شمار می­آید؛ صومعۀ سنت استپانوس در سال ۲۰۰۸ میلادی و تحت عنوان کلی «مجموعه آثار رهبانی ارامنه ایران» در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. 

در پایان خاطر نشان می­شود کلیسای چوپان توسط وزارت میراث فرهنگی و با همکاری سازمان منطقه آزاد ارس در سال ۱۳۹۳ مرمت شد و در همان سال به یاد شهدای ارامنه تقدیس مجدد گردید. این کلیسای در حال حاضر تحت مالکیت شورای خلیفه گری ارامنۀ آذربایجان اداره می‌شود.

[منبعمنبعمنبعمنبعمنبع] – تهیه و تنظیم: سید شهاب الدین موسوی زاده

۳- تادئوس مقدس (قره‌کلیسا)

استان آذربایجان غربی از گذشته‌های دور خاستگاه تمدن و زندگی بوده و آثار تاریخی کشف شده به خصوص زیارتگاه‌های موجود در استان گواهی محکم بر این ادعاست. در این بین کلیساهای بسیار زیادی نیز در این منطقه وجود دارد و مناطق شمالی و مرکزی استان محل استقرار تعداد زیادی کلیسای مهم و تاریخی هستند.

یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای جهان و به روایتی قدیمی‌ترین کلیسای جهان مسیحیت با عنوان «تادئوس مقدس» که با نام محلی «قره کلیسا» شناخته می‌شود، در استان آذربایجان غربی (شهرستان چالدران) قرار دارد. این کلیسا بر روی مزار تادئوس یکی از حواریون حضرت مسیح احداث شده است و تاریخچه ساخت آن به عنوان اولین کلیسای جهان و مهم­ترین کلیسای ارامنه ایران، بر اساس اسناد موجود به بعد از شهادت «تادئوس مقدس» یکی از حواریون حضرت مسیح (ع) برمی‌گردد.

قره کلیسا – نمایشگاه عکس کلیساهای ارامنه

کلیسای تادئوس مقدس که بر اساس منابع تاریخی در اوایل دوران مسیحیت ساخته شده است، در سال ۶۴۴ یا ۶۴۵ هجری قمری تجدید بنا شد و فرمان شاه عباس اول صفوی در حمایت از ارمنیان بر روی سردر آن دیده می‌شود.

بنا بر عقیده ارامنه، این اثر مهم فرهنگی – تاریخی، اولین کلیسایی است که به دستور مبشرین و حواریون مسیح در دنیا ساخته شده است و چون از نظر مذهبی شهادت را بزرگترین سعادت برای بشر می دانند، هر سال در روزهای آخر تیرماه و هفته اول مرداد ماه که مصادف با قتل تادئوس مقدس و پیروان مسیحی او است، در قره کلیسا جمع شده و مراسم  که به آیین زیارت تادئوس معروف است، بر پا می کنند.

این اثر برجسته فرهنگی – تاریخی که در سال ۱۳۳۴ و به شماره ۴۰۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید، در سال ۲۰۰۸ و تحت عنوان کلی مجموعه آثار رهبانی ارامنه ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. شایان ذکر است در سال ۲۰۲۰ نیز «آیین و مراسم زیارتی کلیسای تادئوس مقدس» در پرونده‌ای مشترک با ارمنستان در فهرست میراث جهانی ناملموس بشری قرار گرفت و به عنوان شانزدهمین میراث ناملموس ایران در یونسکو ثبت شد.

[منبعمنبعمنبعمنبع] – تهیه و تنظیم: سید شهاب الدین موسوی زاده

۴- کلیسای زور زور

«کلیسای زور زور» یکی از دیدنی ترین بناهای تاریخی ایران است که در کنار سد بارون در ۱۳ کیلومتری ماکو (استان آذربایجان غربی) در روستایی به نام بارون قرار دارد. «زور زور» در سال ۱۳۱۴ میلادی توسط اسقف اعظم کلیسا تادئوس، زکریا ساخته شد و این کلیسا به یکی از مراکز اصلی دینی و آموزشی ارامنه در منطقه ارمنستان تبدیل شد و مبلغان مسیحی در آن مستقر شدند. این کلیسا با سنگ­های تراشیده شده، به شکل یک صلیب و با حالت یک نمازخانه کوچک ساخته شده است. نام کلیسا از همان ابتدا «زور زور» بوده است؛ بدین خاطر که در دوره­ای تحت نظر هوانس یرز نقاش معروف به زور زورتسی، قرار داشته است. 

کلیسای زور زور – نمایشگاه عکس کلیساهای ارامنه

نکته قابل ذکر آنکه در سال ۱۳۶۶ شمسی وزارت نیرو تصمیم به تاسیس سد بارون گرفت. بر اساس نقشه کار، کلیسای زور زور به طور کامل زیر آب فرو می‌رفت، اما با پیگیری‌های شورای خلیفه‌گری و مدیریت اجرایی میراث فرهنگی تصمیم به جابجایی این کلیسا گرفته شد. این پروژه با همکاری کارشناسان میراث فرهنگی و  متخصصین معمار جمهوری ارمنستان انجام شد و نهایتا کلیسا زور زور ۶۰۰ متر جابجا و در بالای صخره‌ای مشرف بر سد قرار گرفت.

این جابجایی ۲۵ روز به طول انجامید و با شماره گذاری آجرها بنا انتقال یافت، پس از این جابجایی با استفاده از اسنادی که در دست بود عملیات مرمت این کلیسای مقدس آغاز شد و زور زور به شکل اولیه خود بازگشت. عملیات مرمت و جابجایی این کلیسا از مهمترین اتفاقات در تاریخ میراث فرهنگی کشور است. شایان ذکر است کلیسای زور زور در سال ۱۳۸۱ و به شماره ۶۱۵۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. 

این اثر ماندگار فرهنگی – تاریخی در سال ۲۰۰۸ تحت عنوان مجموعه مکان‌های مقدس ارامنه در شمال غربی ایران و در کنار کلیسای استپانوس مقدس و قره کلیسا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. لازم به ذکر است این کلیساها مکان‌هایی بسیار مقدس برای ارامنه و مسیحیان هستند که هم از نظر تاریخی و هم از نظر دینی اهمیت فراوانی دارند.

[منبعمنبعمنبعمنبعمنبعمنبع] – تهیه و تنظیم: سید شهاب الدین موسوی زاده

نمایشگاه‌های پیشین

بازتاب‌های رسانه‌ای

دکمه بازگشت به بالا