نمایشگاه مجازی نگارینه خط، آثار استاد عباس رحیمی

این شیوه سعی در برقراری ارتباطی احساسی و در عین حال هارمونیک بین هنر خط و نگارگری ایرانی دارد که با تلفیق این دو شاهبال بلند هنر، تنه سنگین و پرمعنای شعر ایرانی را در فضای بیکران فرهنگ و هنر به پرواز در می‌آورد.

بنیان‌گذار شیوه “نگارینه خط” در ایران، استاد عباس رحیمی

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، نمایشگاه مجازی نگارینه خط، ساعت ۲۲ شامگاه یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، در نگارخانه مجازی کمیسیون ملی یونسکو- ایران افتتاح می‌شود. به‌همین مناسبت همزمان با افتتاح این نمایشگاه برنامه زنده اینستاگرامی با حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، مدیر گروه فرهنگ این کمیسیون، بنیانگذار شیوه نگارینه خط و یکی از چهره‌های ماندگار هنر نگارگری، در صفحه رسمی اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو (unesco.iran@) برگزار می‌شود.

نمایشگاه مجازی نگارینه خط، آثار استاد عباس رحیمی

نمایشگاه مجازی نگارینه خط

افتتاحیه: یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ – ساعت ۲۲ به وقت تهران

{"id":1,"title":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-S00-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.059619486470552374,"pitch":0.0846197636536914},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.553184369734387,"pitch":-0.05352932646868602,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5243170565983757,"pitch":0.08399893642811129},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5513138633492964,"pitch":-0.12133314491798508,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.1239568274265412,"pitch":0.08349480606846527},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5534818920879179,"pitch":-0.10421499555357627,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.5704596573360163,"pitch":0.07899735219761972},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5678688236602731,"pitch":-0.04282346437358342,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3.png","width":"60","height":"60"}}],"position":{"yaw":1.550566307345031,"pitch":-0.07043008581125676,"fov":0.8868966728394764}}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-S01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T08-Salam.jpg","title":"\u0633\u0644\u0627\u0645 - \u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0686\u0648 \u0628\u0648\u06cc \u062e\u0648\u0634 \u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc... -  \u0622\u06a9\u0631\u06cc\u0644\u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f0","position":{"yaw":2.336560911113981,"pitch":0.07769686375330309},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T07-Atash-Eshgh.jpg","title":"\u0622\u062a\u0634 \u0639\u0634\u0642 - \u0639\u0634\u0642 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u0634\u062f \u0648 \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0647 \u0639\u0627\u0644\u0645 \u0632\u062f - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0622\u0630\u0631 \u06f1\u06f3\u06f8\u06f9","position":{"yaw":2.037224942634727,"pitch":0.11042321133108857},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T03-Tawakkalto.jpg","title":"\u062a\u0648\u06a9\u0644\u062a \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0644\u0644\u0647 -  \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u06a9\u0631\u06cc\u0644\u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062a\u06cc\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f2","position":{"yaw":1.6061799822198228,"pitch":0.13050907733443395},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T02-Iran.jpg","title":"\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 - \u062e\u0648\u0634\u0627 \u0645\u0631\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0646\u0628\u0631 \u0646\u0633\u06cc\u0645 ... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f1","position":{"yaw":1.1335341992400405,"pitch":0.10805163359891168},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T01-Asma.jpg","title":"\u0627\u0633\u0645\u0627\u0621 \u0627\u0644\u062d\u0633\u0646\u06cc - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u06a9\u0631\u06cc\u0644\u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062a\u06cc\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f1","position":{"yaw":0.8065913368941633,"pitch":0.09105015555461016},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.139025328662111,"pitch":0.18822417344251363},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.6017428702425276,"pitch":-0.016221006998296872,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.11975773532245348,"pitch":0.20760513806308012},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-1.5755563156783907,"pitch":-0.05353561181520483,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6666119011057496,"pitch":0.28028049919278075},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.613391385503868,"pitch":-0.02523132349635482,"fov":1.244102104035151}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-S02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.5631301925281811,"pitch":0.21435793165417927},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5566283590596672,"pitch":-0.07599065949560568,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6192095858850095,"pitch":0.19391579337172793},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5569923582363838,"pitch":-0.08564692112066652,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T09-Ali.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc (\u0639) - \u0646\u0627\u062f \u0639\u0644\u06cc\u0627 \u0645\u0638\u0647\u0631 \u0627\u0644\u0639\u062c\u0627\u0626\u0628... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0648 \u0645\u0631\u06a9\u0628 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f0","position":{"yaw":-1.2599558601963086,"pitch":0.13864671327207034},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T10-Asb-1.jpg","title":"\u0627\u0633\u0628 \u06f1 - \u0627\u06cc\u0646 \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0628\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0631\u062f \u0628\u06cc\u0631\u0648\u0646 \u0645\u0631 \u0645\u0631\u0627... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f6","position":{"yaw":-1.5950259290153532,"pitch":0.142381107470122},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T11-Derkhte-Doos2_.jpg","title":"\u062f\u0631\u062e\u062a \u062f\u0648\u0633\u062a\u06cc \u06f2 - \u062f\u0631\u062e\u062a \u062f\u0648\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0646\u0634\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0645 \u062f\u0644 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u0622\u06cc\u062f... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0647\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f6","position":{"yaw":-1.9168158393990211,"pitch":0.1419158986932345},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T06-Sobhe-omid-2.jpg","title":"\u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u06cc\u062f \u06f2 - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f5","position":{"yaw":2.1164347922119244,"pitch":0.129561478930178},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T05-Sobhe-omid-3.jpg","title":"\u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u06cc\u062f \u06f3 - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f5","position":{"yaw":1.5892885955825298,"pitch":0.12085816225854629},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T04-Sobhe-omid-1.jpg","title":"\u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u06cc\u062f \u06f1 - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f5","position":{"yaw":1.0690534087013202,"pitch":0.12976790880200362},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T16-Paeeze.jpg","title":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632 - \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0633\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0628\u0631\u06af \u0631\u06cc\u0632\u0627\u0646... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f0","position":{"yaw":2.287378732016501,"pitch":0.08276411323388544},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T15-Asb-2.jpg","title":"\u0627\u0633\u0628 \u06f2 - \u06cc\u0648\u0632 \u062c\u0633\u062a \u0648 \u0631\u0646\u06af \u062e\u06cc\u0632 \u0648 \u06af\u0631\u06af \u067e\u0648\u06cc \u0648 \u0639\u0632\u0645 \u062a\u06a9... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f4","position":{"yaw":1.9650255567549788,"pitch":0.09946165243709082},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T14-Khorshidrokh.jpg","title":"\u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f \u0631\u062e - ... \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f \u0631\u062e\u06cc \u0637\u0644\u0628 \u06a9\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u06cc\u0647 \u06af\u0644... - \u0645\u0631\u06a9\u0628 \u0648 \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0647\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f1","position":{"yaw":1.5374212220340953,"pitch":0.10661308501318167},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T13-D-Ghesmat.jpg","title":"\u062f\u0627\u06cc\u0631\u0647 \u0642\u0633\u0645\u062a - \u062f\u0631 \u062f\u0627\u06cc\u0631\u0647 \u0642\u0633\u0645\u062a\u060c \u0645\u0627 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u062a\u0633\u0644\u06cc\u0645\u06cc\u0645... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062f\u06cc\u06f1\u06f3\u06f9\u06f1","position":{"yaw":1.1061886225151856,"pitch":0.09863779431680264},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T12-Bid-majnoon.jpg","title":"\u0628\u06cc\u062f \u0645\u062c\u0646\u0648\u0646 \u06f1 -  \u0628\u06cc\u062f \u0645\u062c\u0646\u0648\u0646\u06cc\u0645 \u0628\u0631\u06af \u0645\u0627 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0645\u0634\u06cc \u0627\u0633\u062a...- \u0628\u06cc\u062f \u0645\u062c\u0646\u0648\u0646 \u06f2 - \u062f\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06af\u0627\u0647 \u0644\u06cc\u0644\u06cc \u0628\u06cc\u062f \u0645\u062c\u0646\u0648\u0646\u06cc\u0645 \u0645\u0627... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062f\u06cc \u06f1\u06f3\u06f9\u06f2","position":{"yaw":0.8072551927983405,"pitch":0.07995352018454227},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u06cc\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0933291510026724,"pitch":0.20472469587983966},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.6544710542461685,"pitch":-0.009274600630146068,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.06022354180050016,"pitch":0.19320957931868676},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.6470071758056495,"pitch":-0.07135604836839349,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6160437080083518,"pitch":0.28675626881064886},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3.png","width":"60","height":"60"}}],"position":{"yaw":1.566718499558796,"pitch":-0.04883957987570753,"fov":1.4094280989512034}}
{"id":5,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-S04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T21-Chashmedel.jpg","title":"\u0686\u0634\u0645 \u062f\u0644 - \u0686\u0634\u0645 \u062f\u0644 \u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0646 \u06a9\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0646\u06cc... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 \u0641\u0631\u0648\u0631\u062f\u06cc\u0646 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f3","position":{"yaw":2.005928256067236,"pitch":0.11078135716400439},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T18-Angoor.jpg","title":"\u0627\u0646\u06af\u0648\u0631 - \u0646\u0646\u06af \u0627\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645 \u0646\u06cc\u06a9 \u0645\u0634\u0647\u0648\u0631 \u0634\u062f\u0646... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u06a9\u0631\u06cc\u0644\u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0622\u0630\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f1","position":{"yaw":1.5141759171734428,"pitch":0.09834612947394739},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T17-C.Khorshid-2_.jpg","title":"\u0686\u0634\u0645\u0647 \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f \u06f2 - \u0628\u06cc\u0627 \u06a9\u0647 \u0686\u0634\u0645\u0647 \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f \u0632\u06cc\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u0647 \u062a\u0648\u0633\u062a... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0641\u0631\u0648\u0631\u062f\u06cc\u0646 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f6","position":{"yaw":1.0637315478315426,"pitch":0.09328357144705102},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T45-Watan.jpg","title":"\u0648\u0637\u0646 - \u0645\u0631\u0627 \u067e\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0634\u062f \u0646\u0645\u0627\u062f \u0648\u0637\u0646... - \u0622\u06a9\u0631\u06cc\u0644\u06cc\u06a9 \u0648 \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062f\u06cc \u06f1\u06f3\u06f9\u06f6","position":{"yaw":-2.2987256850161586,"pitch":0.12738317174060398},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T19-Koozeh-1.jpg","title":"\u06a9\u0648\u0632\u0647 \u06f2 - \u0631\u0648\u0632\u06cc \u06a9\u0647 \u0686\u0631\u062e \u0627\u0632 \u06af\u0644 \u0645\u0627 \u06a9\u0648\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627 \u06a9\u0646\u062f... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0647\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f2","position":{"yaw":-1.7056987559693795,"pitch":0.1472593125191377},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T20-Koozeh-2.jpg","title":"\u06a9\u0648\u0632\u0647 \u06f1 - \u0631\u0648\u0632\u06cc \u06a9\u0647 \u0686\u0631\u062e \u0627\u0632 \u06af\u0644 \u0645\u0627 \u06a9\u0648\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627 \u06a9\u0646\u062f... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0647\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f2","position":{"yaw":-1.1980311742001355,"pitch":0.14666613005844198},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T44-Drakhte-Behesht_.jpg","title":"\u062f\u0631\u062e\u062a \u0628\u0647\u0634\u062a - \u062a\u0646\u0647: \u0627\u0633\u0645\u0627\u0621 \u0627\u0644\u062d\u0633\u0646\u06cc - \u0634\u0627\u062e \u0648 \u0628\u0631\u06af: \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0633\u0648\u0631\u0647 \u0642\u0644 - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f2","position":{"yaw":-0.6152873726162227,"pitch":0.11819871043357111},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.4188683749323143,"pitch":0.2071325137013993},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5443145661517512,"pitch":0.01774113025559032,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.59437902873033,"pitch":0.25908435757313164},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.561990346568244,"pitch":-0.04996070495758076,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-S05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T26-Fadayeto.jpg","title":"\u0641\u062f\u0627\u06cc \u062a\u0648 - \u0627\u06cc \u0641\u062f\u0627\u06cc \u062a\u0648 \u0627\u06cc \u062f\u0644 \u0648 \u0647\u0645 \u062c\u0627\u0646... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0622\u0630\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f1","position":{"yaw":2.3626960027533705,"pitch":0.09376143305916784},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T25-Moje.jpg","title":"\u0645\u0648\u062c - \u0634\u0628 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u06a9 \u0648 \u0628\u06cc\u0645 \u0645\u0648\u062c \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0627\u0628\u06cc \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc\u0644... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0628\u0647\u0645\u0646 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f2","position":{"yaw":2.012437625996119,"pitch":0.12346711505682961},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T24-Mahigoriz.jpg","title":"\u0645\u0627\u0647\u06cc \u06af\u0631\u06cc\u0632 - \u0622\u0647 \u0627\u06cc \u06cc\u0642\u06cc\u0646 \u06af\u0645 \u0634\u062f\u0647... \u0627\u06cc \u0645\u0627\u0647\u06cc \u06af\u0631\u06cc\u0632... - \u0622\u06a9\u0631\u06cc\u0644\u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f3","position":{"yaw":1.5069338529444076,"pitch":0.13284121072488375},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T23-H.Haram_.jpg","title":"\u062d\u0631\u06cc\u0645 \u062d\u0631\u0645 - \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0645\u0698\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u063a\u0645 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0645\u0627\u0646\u062f... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0622\u062f\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f1","position":{"yaw":1.027127678764984,"pitch":0.11411381768427376},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T22-Eshgh.jpg","title":"\u0639\u0634\u0642 - \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0639\u0634\u0642 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0648\u06cc \u062a\u0648 \u0645\u06cc\u200c\u0622\u0648\u0631\u0645... - \u0622\u06a9\u0631\u06cc\u0644\u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f3","position":{"yaw":0.7181688682327216,"pitch":0.09232941646093806},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.19072444343119876,"pitch":0.225517015732418},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.6353300260538557,"pitch":-0.043234854028819214,"fov":1.3303031530925005}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.610285217714921,"pitch":0.2697150454816821},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-1.4117466907300251,"pitch":-0.057311604194438814,"fov":1.0916495416927732}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.028562838068252,"pitch":0.20841594131128005},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-1.617663308392661,"pitch":-0.03925484101766408,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0634\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T37-Bibarg.jpg","title":"\u0628\u06cc \u0628\u0631\u06af - \u0628\u0647 \u0641\u0635\u0644 \u062e\u0632\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631\u062e\u062a... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0622\u0630\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f0","position":{"yaw":1.801154976942204,"pitch":0.13500852426397536},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T31-Cheshm.jpg","title":"\u0686\u0634\u0645 - \u0634\u06cc\u0648\u0647 \u0648 \u0646\u0627\u0632 \u062a\u0648 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u062e\u0637 \u0648 \u062e\u0627\u0644 \u062a\u0648 \u0645\u0644\u06cc\u062d... - \u0645\u0631\u06a9\u0628 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0647\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f0","position":{"yaw":1.4874569896800205,"pitch":0.13626583991556984},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T30-Kaaba.jpg","title":"\u06a9\u0639\u0628\u0647 - \u06a9\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0634\u0627\u0646 \u0633\u0648\u06cc \u0642\u0628\u0644\u0647\u200c\u0633\u062a... - \u0637\u0644\u0627\u06cc \u0646\u0627\u0628 \u0648 \u0622\u06a9\u0631\u06cc\u0644\u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f7","position":{"yaw":1.1781648267364684,"pitch":0.13062955424453726},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T29-D.-Mina.jpg","title":"\u062f\u0627\u06cc\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u0646\u0627\u0626\u06cc - \u0622\u0646\u06a9\u0647 \u067e\u0631\u0646\u0642\u0634 \u0632\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u06cc\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u0646\u0627\u06cc\u06cc... - \u0622\u06a9\u0631\u06cc\u0644\u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f5","position":{"yaw":-1.0724900906485146,"pitch":0.12909718757774868},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T28-Feragh.jpg","title":"\u0641\u0631\u0627\u0642 - \u0633\u06cc\u0646\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0645 \u0634\u0631\u062d\u0647 \u0634\u0631\u062d\u0647 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0627\u0642... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f0","position":{"yaw":-1.6503880383613332,"pitch":0.12611733092377264},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T27-Gandom2.jpg","title":"\u06af\u0646\u062f\u0645 \u06f2 - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0645 \u062c\u0648 \u0648 \u06af\u0646\u062f\u0645 \u0622\u0631\u0645 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u06cc... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0645\u0647\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f1","position":{"yaw":-2.1984298857818594,"pitch":0.1371470598413893},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.4841477660544573,"pitch":0.2299766142160351},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5707963267949028,"pitch":0.0048281354575170354,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.4462426150386785,"pitch":0.2318917610580904},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5836782105170464,"pitch":-0.08103503977518045,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-S07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T36-khoroos-sahari_.jpg","title":"\u062e\u0631\u0648\u0633 \u0633\u062d\u0631\u06cc - \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0633\u067e\u06cc\u062f\u0647 \u062f\u0645 \u062e\u0631\u0648\u0633 \u0633\u062d\u0631\u06cc... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f0","position":{"yaw":2.2657094470554373,"pitch":0.08014324351012547},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T35-Gisooye-to.jpg","title":"\u06af\u06cc\u0633\u0648\u06cc \u062a\u0648  - \u062f\u0648\u0634 \u062f\u0631 \u062d\u0644\u0642\u0647 \u0645\u0627 \u0642\u0635\u0647 \u06af\u06cc\u0633\u0648\u06cc \u062a\u0648 \u0628\u0648\u062f... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u0642 \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062f\u06cc \u06f1\u06f3\u06f9\u06f1","position":{"yaw":1.9713098594007548,"pitch":0.0940003679689223},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T34-G.To-2.jpg","title":"\u06af\u06cc\u0633\u0648\u06cc \u062a\u0648 \u06f2 - \u062f\u0648\u0634 \u062f\u0631 \u062d\u0644\u0642\u0647 \u0645\u0627 \u0642\u0635\u0647 \u06af\u06cc\u0633\u0648\u06cc \u062a\u0648 \u0628\u0648\u062f... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u0642 \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f2","position":{"yaw":1.5795790484625396,"pitch":0.09981509459539595},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T33-Asb3.jpg","title":"\u0627\u0633\u0628 \u06f3 - \u0627\u0632 \u0632\u063a\u0646 \u0647\u0631\u06af\u0632 \u0646\u06cc\u0627\u06cc\u062f \u0641\u0631 \u0627\u0633\u0628 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0627\u0631... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f4","position":{"yaw":1.1677433870066203,"pitch":0.08982071129168645},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T32-ASB-Sefid.jpg","title":"\u0627\u0633\u0628 \u0633\u067e\u06cc\u062f - \u0631\u0627\u0645 \u0632\u06cc\u0646 \u0648 \u062e\u0648\u0634 \u0639\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0634 \u062e\u0631\u0627\u0645 \u0648 \u062a\u06cc\u0632\u06af\u0627\u0645... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062a\u06cc\u0631\u06f1\u06f3\u06f9\u06f4","position":{"yaw":0.8608983593639117,"pitch":0.08203674491827684},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.024338955149879382,"pitch":0.21011106925663015},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-1.6291861046475873,"pitch":-0.013549870828319044,"fov":1.354987027764904}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6953144658580062,"pitch":0.3054106788181947},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":0.01725512317572253,"pitch":-0.022631028755524696,"fov":1.4001937368927866}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.02388706764612,"pitch":0.19344354190559443},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-1.6437390523915418,"pitch":-0.06066657361835048,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":9,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0634\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-S08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T46-Raz.jpg","title":"\u0631\u0627\u0632 - \u0628\u0633  \u06a9\u0646 \u0648 \u0631\u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u0627\u0646\u06af\u0634\u062a \u0645\u067e\u06cc\u0686... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f4","position":{"yaw":2.294757926830531,"pitch":0.12052740186142685},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T43-Black-Horse.jpg","title":"\u0627\u0633\u0628 \u0633\u06cc\u0627\u0647 - \u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646 \u0632\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0628 \u0634\u0628\u062f\u06cc\u0632 \u0631\u0646\u06af \u0631\u062e\u0634 \u0631\u0648... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 -  \u0628\u0647\u0645\u0646 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f3","position":{"yaw":0.7856763662600699,"pitch":0.12453473632252532},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T42-Abshar.jpg","title":"\u0622\u0628\u0634\u0627\u0631 - \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u0628\u0647\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0686\u0648 \u0628\u0627\u0644 \u062a\u0630\u0631\u0648\u06cc... - \u0622\u06a9\u0631\u06cc\u0644\u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f7","position":{"yaw":1.2982336091631588,"pitch":0.14091006031899056},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T41-O-Kaboli-Feragh.jpg","title":"\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u06a9\u0627\u0628\u0644\u06cc - \u0634\u06cc\u0648\u0647 \u0648 \u0646\u0627\u0632 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u062e\u0637 \u0648 \u062e\u0627\u0644 \u062a\u0648 \u0645\u0644\u06cc\u062d... - \u0645\u0631\u06a9\u0628 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0622\u0630\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f1","position":{"yaw":1.7198513155257746,"pitch":0.1367371592683284},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T40-Cheshmeye-Khor3.jpg","title":"\u0686\u0634\u0645\u0647 \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f \u06f3 - \u0628\u06cc\u0627 \u06a9\u0647 \u0686\u0634\u0645\u0647 \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f \u0632\u06cc\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u0647 \u062a\u0648\u0633\u062a... - \u0622\u06a9\u0631\u06cc\u0644\u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f9\u06f6","position":{"yaw":-1.1897119522596462,"pitch":0.11855198039572379},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T39-Saraparde-Reza.jpg","title":"\u0633\u0631\u0627 \u067e\u0631\u062f\u0647 \u0631\u0636\u0627 - \u0646\u06af\u0641\u062a\u0645\u062a \u0645\u0631\u0648\u0622\u0646 \u062c\u0627 \u06a9\u0647 \u0622\u0634\u0646\u0627\u062a \u0645\u0646\u0645... - \u0645\u0631\u06a9\u0628 \u0631\u0648\u06cc \u06a9\u0627\u063a\u0630 - \u0622\u0630\u0631 \u06f1\u06f3\u06f8\u06f9","position":{"yaw":-1.636563828313168,"pitch":0.1202403096556317},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E10-T38-Gandom.jpg","title":"\u06af\u0646\u062f\u0645 - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0645 \u062c\u0648 \u0648 \u06af\u0646\u062f\u0645 \u0622\u0631\u0645 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u06cc... - \u06af\u0648\u0627\u0634 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0642\u0648\u0627 - \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f1","position":{"yaw":-2.0037081484834562,"pitch":0.13026593311433565},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.4961143779099713,"pitch":0.2552553053735096},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.589598282276624,"pitch":-0.048996410557167636,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3.png","width":"60","height":"60"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5446475144993439,"pitch":0.23966349726724978},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5524703703958211,"pitch":-0.014274487647838896,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":0,"zoom":0,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

بیوگرافی استاد عباس رحیمی

عباس رحیمی متولد ۱۳۳۹ تهران از هنرمندان کشور و بنیان‌گذار شیوه “نگارینه خط” در ایران است.

نخستین علاقه‌مندی و تجربه‌اندوزی وی در عرصه هنر به سال‌های کودکی بازمی‌گردد. اشتیاق و تشنگی او به هنر و به‌ویژه هنر خط به‌اندازه‌ای بود که به‌رغم محدودیت‌ها، تنها با دیدن آثار اساتید، به یادگیری و تمرین این هنر که یکی از زیباترین هنرهای بصری است، ادامه داد.

استاد عباس رحیمی

او سرانجام با شرکت درامتحانات متفرقه در سال ۱۳۷۱ موفق به قبولی در مقطع ممتاز انجمن خوشنویسان ایران شد. اما پس از این موفقیت، هجده سال زندگی ورزشی و قهرمانی‌اش اجازه تمرینات هنری را از او سلب کرد.

ادامه بیوگرافی استاد عباس رحیمی

نمایشگاه‌های پیشین

بازتاب‌های رسانه‌ای

دکمه بازگشت به بالا