محمد عارف غلامی

  • عارف غلامی، زاده سال ۱۹۷۴، رییس انجمن خوشنویسان افغانستان است. او در زمان سکونتش در ایران هنر خوشنویسی را نزد اساتیدی چون شیر حسن سیرکوند، مصطفی مهدیزاده، محمئ کریم کریمی، علی شیرازی و غلام حسین امیرخانی آموخت. آقای غلامی در ۴ سبک خوشنویسی تخصص دارد: نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثاث. او حائز درجه استادی انجمن خوشنویسان ایران در دو سبک نستعلیق و ثلث است. او بعدا به شهر زادگاهش کابل بازگشت و در ۱۶ سال گذشته در آنجا به خوشنویسی مشغول است.
دکمه بازگشت به بالا