محمد اکبر دفتری

هنرمند افغان، محمد اکبر دفتری در سال ۱۹۷۱ زاده شد. او بعد از وقوع جنگ در افغانستان به ایران مهاجرت کرد و ۱۴ سال در این کشور ساکن بود. آقای دفتری اصول خوشنویسی را از پدرش آموخت و بعدا گواهی درجه یک خوشنویسی را از انجمن خوشنویسی تهران دریافت کرد. او سپس به وطنش افغانستان بازگشت و اکنون در موسسه فیروز کوه به تدریس هنر خوشنویسی می پردازد.

دکمه بازگشت به بالا