مهدی فروزنده

مهدی فروزنده، زاده ۱۳۳۱ در اصفهان، از شاگردان حسین میرخانی بود و اکنون از اساتید رسمی انجمن خوشنویسان ایران است. از جمله آثار او کتابت بوستان و گلستان سعدی و دیوان حافظ است. آقای فروزنده اختراع نوع نوینی از قلم خوشنویسی را به ثبت رسانده است. او همچنین در ۱۴ نمایشگاه فردی و گروهی شرکت داشته و داور چندین جشنواره خوشنویسی بوده است. عمده آثار او به خط نستعلیق هستند.

دکمه بازگشت به بالا