بسم الله (فرامرز) سروری

  • بسمالله (فرامرز) سروری هنرمند و مدرس خوشنویسی افغان و متولد ۱۳۶۵ است. او بیش از ۳۰ کتاب در زمینه عرفان و خوشنویسی چاپ کرده است و آثارش در نمایشگاه های انفرادی در هرات و آلمان، و نمایشگاه های گروهی در ترکیه، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان به نمایش درآمده اند. او جایزه اول بخش خوشنویسی در فستیوال هنر وزارت فرهنگ و اطلاعات افغانستان را در سال ۲۰۱۰ دریافت کرد
دکمه بازگشت به بالا