هنرمندان

آسیلبک اورینباساروف

هنرمند قزاق آسیلبک اورینباساروف زاده سال ۱۹۸۴ است و خوشنویسی را در مصر و ترکیه نزد اساتیدی چون حسن چلبی و ممتاز دردو آموخت. او عموما در آثارش از خطوط ثلث و نسخ استفاده می کند و نمایشگاه هایی در آلماتی و مسکو برگزار کرده است. آقای اورینباساروف همچنین در گشورش قزاقستان به هنرجویان جوان خوشنویسی می آموزد.

دکمه بازگشت به بالا