نمایشگاه عکس

اورامان؛ دامان آسمان

نمایشگاه عکس «اورامان؛ دامان آسمان» نمایشگاه نمایش رنگ است و شکوه یک تمدن‌. اینجا گذرگاه سیمرغ است و جلوگاه شور و جوشش های پَر او درمیان چین فتاد از وی پری لاجرم پرشور شد هر کشوری اورامانات سرزمین آب است و آفتاب. سرزمین قصه های ناب زندگی. باغ ها و بوستان‌هایی که رقص کنان سر می کشند به آسمان. سرزمین آواها و نغمه های شورانگیز زندگی. قصه های جوانمردی و ادب و اخلاق و پهلوانی ها. اورامانی ها میراث دار هزاران سال فرهنگ اند و روایتگر قصه هایی ماندگار برای بشر. و اینک قرار است جهان به احترام کرمانشاه و کردستان و برای شکوه ایران به احترام بایستد.

میراث جهانی پنهان در لابلای کوهها و صخره های سر به فلک کشیده اورامان می رود تا ثبت شود در فهرست میراث ارزشمند جهانی. و این نمایشگاه، جلوه هایی است از میراث جهانی نهفته در سرزمین خورشید. جلوه هایی از شکوه یک فرهنگ و تمدن. نمایشگاه« اورامان: دامان آسمان» جشنواره تاریخ است و تمدنی که هر گوشه اش گذرگاه سیمرغ است. همت عکاسان ایرانی برای یاری کارشناسان و مدیران میراث فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو برای ثبت جهانی این میراث بشری ستودنی و ماندگار است. کوشش همکاران پر تلاشم و گروه اجرایی تصویر سال و همراهی استاد سیف الله صمدیان، دبیر این نمایشگاه را گرامی می دارم.
حجت الله ایـوبی – دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

نمایشگاه مجازی عکس “اورامان؛ دامان آسمان”

نمایشگاه مجازی عکس “اورامان؛ دامان آسمان”

توجه: برای مشاهده جزئیات نمایشگاه مجازی خوشنویسی “خط ابریشم” در موبایل با لمس تصاویر بزرگنمایی کنید و در دسکتاپ با استفاده از گزینه open in new tab از منوی راست کلیک، تصاویر با کیفیت را مشاهده بفرمایید.

{"id":1,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0627\u0648\u0644","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.561707610090382,"pitch":0.18741618214259148},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":1.0040086446388372,"pitch":0.002146309924638601,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T02-Adel-Abdollahi.jpg","title":"\u0639\u0627\u062f\u0644 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647\u06cc","position":{"yaw":-0.7919577859287159,"pitch":0.18364396291270602},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T03-Afshin-Bakhtiar-2.jpg","title":"\u0627\u0641\u0634\u06cc\u0646 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631","position":{"yaw":0.212562479865122,"pitch":0.13373882102703405},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0627\u0641\u0634\u06cc\u0646 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631","position":{"yaw":0.25358192837131455,"pitch":0.1279986101572188},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/afshin_bakhtiar\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T04-Afshin-Bakhtiar-3.jpg","title":"\u0627\u0641\u0634\u06cc\u0646 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631","position":{"yaw":0.8805612857442391,"pitch":0.12146013601499206},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T05-Afshin-Bakhtiar.jpg","title":"\u0627\u0641\u0634\u06cc\u0646 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631","position":{"yaw":1.180543429255609,"pitch":0.12790315084924408},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T06-Ali-Kianjam.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0645","position":{"yaw":2.8601222526351346,"pitch":0.11519740423770308},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0645","position":{"yaw":2.930926001478417,"pitch":0.11674007407028775},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ali-kianjam\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T07-AliAsghar-Feizollahi.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0627\u0635\u063a\u0631 \u0641\u06cc\u0636 \u0627\u0644\u0644\u0647\u06cc","position":{"yaw":-3.08345689450589,"pitch":0.12142190414864018},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0627\u0635\u063a\u0631 \u0641\u06cc\u0636 \u0627\u0644\u0644\u0647\u06cc","position":{"yaw":-3.0219033346692576,"pitch":0.12032514033974273},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ali-asghar_feizollahi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.0426853311823248,"pitch":0.22944346527461335},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-3.078598932135584,"pitch":0.05246246807096355,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T01-Adel-Abdollahi-2.jpg","title":"\u0639\u0627\u062f\u0644 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647\u06cc","position":{"yaw":-0.053800283501033164,"pitch":0.13314210460184128},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0627\u0641\u0634\u06cc\u0646 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631","position":{"yaw":1.042005703900589,"pitch":0.1526009088982736},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/afshin_bakhtiar\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":17,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.2994150529665305,"pitch":0.2218243556034185},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1-e1603440614485.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":2,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u062f\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T08-Amirali-Javadian-2.jpg","title":"\u0627\u0645\u06cc\u0631\u0639\u0644\u06cc \u062c\u0648\u0627\u062f\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":-1.166917988131667,"pitch":0.11947043771169774},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0627\u0645\u06cc\u0631\u0639\u0644\u06cc \u062c\u0648\u0627\u062f\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":-1.0264897604408532,"pitch":0.149787762101802},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/amirali-javadian\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T09-Amirali-Javadian.jpg","title":"\u0627\u0645\u06cc\u0631\u0639\u0644\u06cc \u062c\u0648\u0627\u062f\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":-0.8784837567714483,"pitch":0.10137965800044135},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T10-Ariz-Ghaderi-2.jpg","title":"\u0622\u0631\u06cc\u0632 \u0642\u0627\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.17322463530258325,"pitch":0.09951989991368038},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T11-Ariz-Ghaderi.jpg","title":"\u0622\u0631\u06cc\u0632 \u0642\u0627\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.1550177518508704,"pitch":0.07940113274337257},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T12-Asad-Naghshbandi-2.jpg","title":"\u0627\u0633\u0639\u062f \u0646\u0642\u0634\u0628\u0646\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.8214335241240391,"pitch":0.12259900363626564},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u0639\u062f \u0646\u0642\u0634\u0628\u0646\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.9099918198265708,"pitch":0.12700189233851944},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/asad_naghshbandi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5911578303713467,"pitch":0.15639293407533295},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-3.127505957155913,"pitch":0.009817477629006532,"fov":0.7774259134951547}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.1268196464673252,"pitch":0.19789070394727837},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":0.10166244996028517,"pitch":0.021556993690808213,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T13-Asad-Naghshbandi-3.jpg","title":"\u0627\u0633\u0639\u062f \u0646\u0642\u0634\u0628\u0646\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.9846476481998767,"pitch":0.08606471793568815},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0627\u0633\u0639\u062f \u0646\u0642\u0634\u0628\u0646\u062f\u06cc","position":{"yaw":-3.125306474918556,"pitch":0.17220103932525177},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/asad_naghshbandi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T14-Asad-Naghshbandi.jpg","title":"\u0627\u0633\u0639\u062f \u0646\u0642\u0634\u0628\u0646\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.9599641643111774,"pitch":0.08543655808220585},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T30-Hooman-Heidari-Khayat.jpg","title":"\u0647\u0648\u0645\u0646 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u062e\u06cc\u0627\u0637","position":{"yaw":-2.9070487507587472,"pitch":0.07780597783611576},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.131204785331769,"pitch":0.21802045848700047},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":-3.131411182850224,"pitch":0.008995233181043005,"fov":0.9063851316756002}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T20-Bahman-Shahbazi.jpg","title":"\u0628\u0647\u0645\u0646 \u0634\u0647\u0628\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":3.03219741093781,"pitch":0.07186745276033335},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T15-Babak-Sedighi-2.jpg","title":"\u0628\u0627\u0628\u06a9 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc","position":{"yaw":-0.9324725654819073,"pitch":0.17829421846352211},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T18-Bahman-Shahbazi-3.jpg","title":"\u0628\u0647\u0645\u0646 \u0634\u0647\u0628\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.8449345772347137,"pitch":0.08947140975934254},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.5693731522286019,"pitch":0.15654731397249222},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.045858869105625644,"pitch":-0.03755571897898591,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T16-Babak-Sedighi-3.jpg","title":"\u0628\u0627\u0628\u06a9 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc","position":{"yaw":-0.22729094196979638,"pitch":0.12445735236299171},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T17-Babak-Sedighi.jpg","title":"\u0628\u0627\u0628\u06a9 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc","position":{"yaw":0.09550413964511861,"pitch":0.11896023493164165},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T19-Bahman-Shahbazi-4.jpg","title":"\u0628\u0647\u0645\u0646 \u0634\u0647\u0628\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.197003822048483,"pitch":0.09598851506441264},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":4,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T21-Ebrahim-Alipour-2.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":-1.2746754606818858,"pitch":0.08853964733587105},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T22-Ebrahim-Alipour.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":-0.9225503055758146,"pitch":0.08651516189707387},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":-1.0876045508732055,"pitch":0.15814120992224723},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-alipoor\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T23-Edris-Khosravizadeh-2.jpg","title":"\u0627\u062f\u0631\u06cc\u0633 \u062e\u0633\u0631\u0648\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-0.2213144366745361,"pitch":0.09454704187577079},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0627\u062f\u0631\u06cc\u0633 \u062e\u0633\u0631\u0648\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-0.04164257661936688,"pitch":0.19052710886260016},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/edris-khosravizade\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T24-Edris-Khosravizadeh-3.jpg","title":"\u0627\u062f\u0631\u06cc\u0633 \u062e\u0633\u0631\u0648\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":0.10379233800017573,"pitch":0.14131582202934467},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T26-Foad-Goudarzi-2.jpg","title":"\u0641\u0648\u0627\u062f \u06af\u0648\u062f\u0631\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.8315542783840151,"pitch":0.23273295513927827},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0641\u0648\u0627\u062f \u06af\u0648\u062f\u0631\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.8935122094030259,"pitch":0.23615690199529915},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/foad-goodarzi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T25-Edris-Khosravizadeh.jpg","title":"\u0627\u062f\u0631\u06cc\u0633 \u062e\u0633\u0631\u0648\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":2.9411265294925926,"pitch":0.08901249737595229},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0627\u062f\u0631\u06cc\u0633 \u062e\u0633\u0631\u0648\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":3.006010240905976,"pitch":0.09000067106703469},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/edris-khosravizade\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T27-Foad-Goudarzi.jpg","title":"\u0641\u0648\u0627\u062f \u06af\u0648\u062f\u0631\u0632\u06cc","position":{"yaw":-2.9971810887648385,"pitch":0.0899232379127568},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0641\u0648\u0627\u062f \u06af\u0648\u062f\u0631\u0632\u06cc","position":{"yaw":-2.938460724105571,"pitch":0.0849450127235265},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/foad-goodarzi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.1300530091191767,"pitch":0.21891424980063157},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.024434688853089526,"pitch":0.03420027164598238,"fov":0.8515229773521548}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.574128443009986,"pitch":0.15855383607642537},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-3.0610565480193426,"pitch":0.014204538667515365,"fov":0.7899930246484934}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":5,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T28-Halmat-Fattahi-2.jpg","title":"\u0647\u0644\u0645\u062a \u0641\u062a\u0627\u062d\u06cc","position":{"yaw":-0.3085686383477899,"pitch":0.143230440473042},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0647\u0644\u0645\u062a \u0641\u062a\u0627\u062d\u06cc","position":{"yaw":-0.23908772069875717,"pitch":0.1440330421167566},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/halmat-fatahi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T31-Jamshid-Farajvandfarda-2.jpg","title":"\u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f \u0641\u0631\u0627\u062c\u0648\u0646\u062f \u0641\u0631\u062f\u0627","position":{"yaw":0.024994793991215403,"pitch":0.17249787586607468},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T29-Halmat-Fattahi.jpg","title":"\u0647\u0644\u0645\u062a \u0641\u062a\u0627\u062d\u06cc","position":{"yaw":-1.0251137226661875,"pitch":0.2574030249996788},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0647\u0644\u0645\u062a \u0641\u062a\u0627\u062d\u06cc","position":{"yaw":-0.9548957884006555,"pitch":0.2586812787900534},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/halmat-fatahi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T32-Jamshid-Farajvandfarda-3.jpg","title":"\u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f \u0641\u0631\u0627\u062c\u0648\u0646\u062f \u0641\u0631\u062f\u0627","position":{"yaw":0.8548209601962711,"pitch":0.18606770965165254},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T33-Jamshid-Farajvandfarda.jpg","title":"\u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f \u0641\u0631\u0627\u062c\u0648\u0646\u062f \u0641\u0631\u062f\u0627","position":{"yaw":1.1437691837737045,"pitch":0.18664923891996743},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T40-Marzieh-Eivatin.jpg","title":"\u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0648\u062a\u06cc\u0646","position":{"yaw":3.0542597080172564,"pitch":0.14226521138906634},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0648\u062a\u06cc\u0646","position":{"yaw":-3.0636645376310057,"pitch":0.21445939390445012},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/marzieh-ayutin\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T41-Marziyeh-Eivatin.jpg","title":"\u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0648\u062a\u06cc\u0646","position":{"yaw":-2.895001552918668,"pitch":0.13537628068816332},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6190294057998926,"pitch":0.1784212430423242},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.01283339651448756,"pitch":0.04487879460294231,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.255792145723504,"pitch":0.1235669130737147},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-3.1277559379774402,"pitch":-0.10602874384004934,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":6,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.2837409195095226,"pitch":0.11932535839028802},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.014247330842636075,"pitch":0.06368886795397088,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.3376344855083016,"pitch":0.10262001232483442},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-3.1242532202498374,"pitch":0.09402812124545967,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.014200792053397748,"pitch":0.10843081894930506},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-3.0818307780595724,"pitch":0.0704018902990331,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1-e1603440614485.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T57-Rozhin-Fatahi.jpg","title":"\u0631\u0648\u0698\u06cc\u0646 \u0641\u062a\u0627\u062d\u06cc","position":{"yaw":-0.17341973655441834,"pitch":0.12605995853130203},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T50-Omid-Heidarifar-2.jpg","title":"\u0627\u0645\u06cc\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0641\u0631","position":{"yaw":0.12435499454676169,"pitch":0.1571604642068376},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T51-Omid-Heidarifar.jpg","title":"\u0627\u0645\u06cc\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0641\u0631","position":{"yaw":0.9411805275343141,"pitch":0.23028121377129196},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T47-Mojtaba-Fakhri-2.jpg","title":"\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0641\u062e\u0631\u06cc","position":{"yaw":3.0036895401304147,"pitch":0.09872051614672017},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0641\u062e\u0631\u06cc","position":{"yaw":-3.104647249756054,"pitch":0.18743488911157513},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mojtaba-fakhri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T48-Mojtaba-Fakhri.jpg","title":"\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0641\u062e\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.947890345369373,"pitch":0.10209321126767001},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T55-Rozhin-Fatahi-2.jpg","title":"\u0631\u0648\u0698\u06cc\u0646 \u0641\u062a\u0627\u062d\u06cc","position":{"yaw":-1.2457937672642423,"pitch":0.14226403388391162},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T56-Rozhin-Fatahi-3.jpg","title":"\u0631\u0648\u0698\u06cc\u0646 \u0641\u062a\u0627\u062d\u06cc","position":{"yaw":-0.9380413005047998,"pitch":0.10182875519579682},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.6001875503910412,"pitch":0.17446552715993313},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-3.1415589482524418,"pitch":-0.027985881326539896,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.2431780955272806,"pitch":0.15736993343344174},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-3.1364038853745555,"pitch":-0.11780972629858333,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":8,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0647\u0634\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T61-Sarvar-Farhadi-2.jpg","title":"\u0633\u0631\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0647\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-0.22146382648501728,"pitch":0.017772970083443695},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T60-Sarvar-Farhadi-2.jpg","title":"\u0633\u0631\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0647\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.09297714376473465,"pitch":0.01803304359548008},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T58-Salah-Elmizadeh-2.jpg","title":"\u0635\u0644\u0627\u062d \u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":0.7310134583795982,"pitch":0.016018494845146947},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0635\u0644\u0627\u062d \u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":0.9031874620784066,"pitch":0.08253187232185155},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/salahodin_elmizadeh\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T59-Salah-Elmizadeh.jpg","title":"\u0635\u0644\u0627\u062d \u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":1.0933177425224692,"pitch":0.01967212232405835},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T52-Parviz-Rostami-2.jpg","title":"\u067e\u0631\u0648\u06cc\u0632 \u0631\u0633\u062a\u0645\u06cc","position":{"yaw":3.0117735283990665,"pitch":0.07427043841831882},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T53-Parviz-Rostami.jpg","title":"\u067e\u0631\u0648\u06cc\u0632 \u0631\u0633\u062a\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.939989272610255,"pitch":0.025739335881695524},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u067e\u0631\u0648\u06cc\u0632 \u0631\u0633\u062a\u0645\u06cc","position":{"yaw":-3.10022613190268,"pitch":0.14540349862998525},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/parviz_rostami\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.560892177597438,"pitch":0.14782531628403817},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.017149729797845126,"pitch":-0.00998620117074367,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T62-Sarvar-Farhadi.jpg","title":"\u0633\u0631\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0647\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-0.8944303929815618,"pitch":0.05442374675663331},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648 ","position":{"yaw":2.0060330447139822,"pitch":0.197144686313397},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.06376364851944238,"pitch":0.07372748515565775,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":9,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0646\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S09-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T69-Taleb-Heydari.jpg","title":"\u0637\u0627\u0644\u0628 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.26254638506321903,"pitch":0.1194534978249635},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0637\u0627\u0644\u0628 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.10585286849813613,"pitch":0.18364562314740596},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/taleb-heidari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T67-Taleb-Heidari.jpg","title":"\u0637\u0627\u0644\u0628 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.06449376289193864,"pitch":0.11314514917346763},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T65-Soheil-Zandazar-2.jpg","title":"\u0633\u0647\u06cc\u0644 \u0632\u0646\u062f\u0622\u0630\u0631","position":{"yaw":1.9496281105363487,"pitch":0.13813814914668754},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0633\u0647\u06cc\u0644 \u0632\u0646\u062f\u0622\u0630\u0631","position":{"yaw":2.126013815056079,"pitch":0.19705206052560698},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/soheil-zandazar\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T66-Soheil-Zandazar.jpg","title":"\u0633\u0647\u06cc\u0644 \u0632\u0646\u062f\u0622\u0630\u0631","position":{"yaw":2.3049570662002052,"pitch":0.1464091199596016},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T68-Zahra-Malakout.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u0644\u06a9\u0648\u062a","position":{"yaw":3.0103873182852148,"pitch":0.13993491775923061},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u0644\u06a9\u0648\u062a","position":{"yaw":3.077406992942432,"pitch":0.13960499030250517},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra_malakot\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T63-Shahin-Abbasi-2.jpg","title":"\u0634\u0627\u0647\u06cc\u0646 \u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc","position":{"yaw":-2.903722033837772,"pitch":0.1235574364587908},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T64-Shahin-Abbasi.jpg","title":"\u0634\u0627\u0647\u06cc\u0646 \u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc","position":{"yaw":-2.194481113681988,"pitch":0.16500331245309496},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.0250481413861294,"pitch":0.25073303963347016},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.041805142862351374,"pitch":-0.0735482290478302,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6155834019577746,"pitch":0.17817150982341445},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":3.0860135886771314,"pitch":0.017765601088694183,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":10,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S10-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T37-Maryam-Zamanpour-2.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":-0.27223578809508453,"pitch":0.04142529584770571},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T38-Maryam-Zamanpour-3.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":-0.006249918714827274,"pitch":0.049243050674158795},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T39-Maryam-Zamanpour.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":0.2358460132605984,"pitch":0.040156460276856265},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":-0.009930025995080527,"pitch":0.15430454076336275},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/maryam_zamanpor\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T36-Loghman-Azizkhani.jpg","title":"\u0644\u0642\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u062e\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.8211935469967706,"pitch":0.04496494348188307},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T35-Loghman-Azizkhani-2.jpg","title":"\u0644\u0642\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u062e\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.122481807427656,"pitch":0.05125793445123783},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0644\u0642\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u062e\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.9505928153249812,"pitch":0.11305661250023036},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/loghman_azizkhani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.0066682953316324,"pitch":0.19709113607576612},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-1.9997621038779876,"pitch":-0.012270366643239328,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.5915044902339375,"pitch":0.15730039862598488},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-3.071985869311316,"pitch":0.07074914792693754,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T34-Loghman-Ahmadi.jpg","title":"\u0644\u0642\u0645\u0627\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.72717859541332,"pitch":0.07317719034414516},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0644\u0642\u0645\u0627\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.7943653772388,"pitch":0.07672012023385122},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/loghman-ahmadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T70-Zhala-Bahrami-2.jpg","title":"\u0698\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":3.0239153311886504,"pitch":0.04860061226508172},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0698\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":-3.094007535657065,"pitch":0.09896653827488322},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zhale_bahrami\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T71-Zhala-Bahrami.jpg","title":"\u0698\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.9408155323142857,"pitch":0.05102265494066138},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T54-Rashed-Amini.jpg","title":"\u0631\u0627\u0634\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.920638152689385,"pitch":0.09303199702597809},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0631\u0627\u0634\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.8391488665651163,"pitch":0.08788649017778383},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/rashed-amini\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":11,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S11-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T44-Mohammadreza-Baharnaz.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0628\u0647\u0627\u0631\u0646\u0627\u0632","position":{"yaw":-0.2077767110706663,"pitch":0.05493946432923735},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0628\u0647\u0627\u0631\u0646\u0627\u0632","position":{"yaw":-0.15701026360302883,"pitch":0.05416112653741045},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohamadreza-baharnaz\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T45-Mohammadreza-Rajaei-2.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0631\u062c\u0627\u0626\u06cc","position":{"yaw":0.06568893798575637,"pitch":0.060985686251484594},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0631\u062c\u0627\u0626\u06cc","position":{"yaw":0.12153273914795548,"pitch":0.06223505814623742},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-reza_rajae\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T46-Mohammadreza-Rajaei.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0631\u062c\u0627\u0626\u06cc","position":{"yaw":0.7218192758774489,"pitch":0.04368300055967822},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0631\u062c\u0627\u0626\u06cc","position":{"yaw":0.7756545795758889,"pitch":0.04418226841170636},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-reza_rajae\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T39-Maryam-Zamanpour.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646\u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":1.0359990682000966,"pitch":0.05306678497607109},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646\u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":1.101816646506263,"pitch":0.05473227561338945},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/maryam_zamanpor\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T49-Moslem-Azimi.jpg","title":"\u0645\u0633\u0644\u0645 \u0639\u0638\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.8511459880315222,"pitch":0.09806125719634906},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T42-Mohammadreza-Baharnaz-2.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0628\u0647\u0627\u0631\u0646\u0627\u0632","position":{"yaw":-2.0720533130790635,"pitch":0.07803472900402753},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","height":"20","width":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0628\u0647\u0627\u0631\u0646\u0627\u0632","position":{"yaw":-1.9350007065402153,"pitch":0.09559598585635598},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohamadreza-baharnaz\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E05-T43-Mohammadreza-Baharnaz-3.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0628\u0647\u0627\u0631\u0646\u0627\u0632","position":{"yaw":-1.7542479918176053,"pitch":0.04572030033652119},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.9906793968469749,"pitch":0.18449495461133836},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.013309917853989717,"pitch":-0.012081224565381632,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6475586028061002,"pitch":0.16335838627797727},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":3.132766204091304,"pitch":0.057244711157995454,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.9171034873307278,"pitch":0.22909508571142112},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1-e1603440614485.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":12,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u0646\u06af\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0645\u0644\u06cc \u06cc\u0648\u0646\u0633\u06a9\u0648","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S12-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":-0.08470110622104166,"pitch":0.08354342110642499,"fov":1.321505019740137},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.1072825935141415,"pitch":0.15132856697438335},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":0.04124857086411282,"pitch":-0.011945423209452244,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1-e1603440614485.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.2156715196680441,"pitch":0.08418684957976907},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":1.0047885756384822,"pitch":0.049639602243154,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-e1603440592664.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.2099086966566155,"pitch":0.09124289675183839},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-3.1207874277867305,"pitch":0.05921866696451161,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/go-e1603440574836.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":13,"title":"\u0627\u0648\u0631\u0627\u0645\u0627\u0646\u061b \u062f\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 - \u0646\u06af\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0645\u0644\u06cc \u06cc\u0648\u0646\u0633\u06a9\u0648","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S13-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.1070786769719234,"pitch":0.27358546232999004},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":0.011669535684246668,"pitch":-0.01677862233977301,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1-e1603440614485.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.047155102518154024,"pitch":0.09849468797182226},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":3.110945783609676,"pitch":-0.14209943058053476,"fov":1.0337481259544625}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/back-1-e1603440614485.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"90","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

مرور آثار

هنرمندان

ابراهیم علی پور، ادریس خسروی زاده، اسعد نقشبندی، افشین بختیار، امید حیدری فر، امیرعلی جوادیان، بابک صدیقی، بهمن شهبازی، پرویز رستمی، جمشید فرجوند فردا، راشد امینی، روژین فتاحی، زهرا ملکوت، ژاله بهرامی، سرور فرهادی، سهیل زندآذر، سیاوش نقشبندی، شهین عباسی، صلاح علمی زاده، طالب حیدری، عادل عبداللهی، علی اصغر فیض اللهی، علی کیان جم، فواد گودرزی، لقمان احمدی، لقمان عزیزخانی، مجتبی فخری، محمدرضا رجایی، محمدرضا بهارناز، مرضیه ایوتین، مریم زمانپور، مسلم عظیمی، هلمت فتاحی، هومن حیدری، ئاریز قادری.

بازتاب‌های رسانه‌ای اورامان؛ دامان آسمان

نمایشگاه‌های پیشین

دکمه بازگشت به بالا