شیگنوبو موریاما

استاد خوشنویسی ژاپنی شیگنوبو موریاما در سال ۱۹۵۰ متولد شد. آثار ارائه شده او با تکنیک قلم موی تانبوکو، جوهر ژاپنی روشن بر روی کاغذ غربی کتابت شده اند.

دکمه بازگشت به بالا