سعیدرضا زمزیا

متولد ۱۶/۱۰/ ۱۳۵۵

اساتید: ایزدی، جواری و امیرخانی

-کسب مدرک ممتاز ( ۱۳۷۷)

-کسب مدرک فوق ممتاز ( ۱۳۸۹ )

– عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

– مدرس انجمن خوشنویسان ایران

-عضو شورای ارزیابی اوراق امتحانی انجمن خوشنویسان ایران

-داور مسابقات استان وکشوری

– برگزاری کارگاههای کاغذسازی و هنرهای جنبی خوشنویسی در سراسر کشور

– کسب ۲۷ مقام اولی استان

– کسب سه مقام اولی کشور

– برگزیده پنجمین دوسالانه خوشنویسی ایران- قزوین

-برگزیده خوشنویسی در مسابقه صلح و دوستی ایران و کره جنوبی -شرکت در نمایشگاه های مختلف خوشنویسی و برگزای چندین نمایشگاه جمعی و انفرادی

دکمه بازگشت به بالا