ناصر محمود

ناصر محمود، هنرمند خوشنویس پاکستانی زاده ۱۹۸۱ است که دیپلم خوشنویسی خود را از مرکز فرهنگی ایران در پیشاور دریافت کرده است. او در خط های ننستعلیق، نسخ و ثلث مهارت دارد و برنده جایزه حیدر است. او همچنین در مجمع خوشنویسی جده در عربستان شرکت کرده است. آقای محمود در حوزه طراحی گرافیک شاغل است و با فرمانداری پیشاور همکاری هایی دارد.

دکمه بازگشت به بالا