نجیب الله مسافر

متولد ۱۳۴۲در قول آب چکان ده افغان مرکز کابل و ساکن در کانادا

دانش آموخته رشته نقاشی و عکاسی

تدریس وفعالیت حرفه ای در زمینه عکاسی، برگزاری وحضور در نمایشگاههای متعدد داخلی و خارجی، کسب افتخارات و عناوین برتر در مسابقات عکاسی، برگزاری کارگاههای متعدد، همکاری با موسسات و مراکز هنری در زمینه عکاسی، داوری مسابقات و فستیوال های عکاسی

دکمه بازگشت به بالا