موسی زکی زاده

موسی زکی زاده، هنرمند خوشنویس افغان زاده سال ۱۳۵۲ است. او خوشنویسی حرفه ای را در تهران نزد استادانش علی علی و عباس رفیعی آغاز کرد. آقای زکی زاده که آثار ارائه شده اش در سبک های نستعلیق و شکسته نستعلیق هستند، شاعر نیز هست . اولین کتاب شهرش با عنوان «عبور از برگها» در سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

دکمه بازگشت به بالا