محمد بوخانا

محمد بوخانا، زاده ۱۹۷۰، هنرمند خوشنویس مراکشی متولد شهر وجده است. او حائز چندین سمت آکادمیک از جمله استاد خوشنویسی عربی و هنرهای زیبا، و موسس مرکز هنردرمانی آرتالوژیا است. آثار او در نمایشگاه های مختلفی از جمله در موسسه اروپایی مطالعات اسلامی در پاریس، دانشکده مطالعات شرق در دانشگاه لیدن هلند، و بسیاری مکان های دیگر به نمایش درآمده اند.

دکمه بازگشت به بالا