محمد علی باقرزاده طوسی

هنرمند خوشنویس ایرانی محمد علی باقرزاده در سال ۱۳۴۴ در مشهد متولد شد. او مدرس رسمی انجمن خوشنویسان یران با ۲۵ سال سابقه است. آقای باقرزاده رییس شعبه مشهد انجمن خوشنویسان ایران نیز هست.

دکمه بازگشت به بالا