فردوس یاسری

محمد فردوس یاسری، متولد سال ۱۹۹۴ هنرمند خوشنویس هندی اهل شهر دانباد است. او در سبک ننستعلیق خوشنویسی فارسی و اردو فعالیت می کند. شعر فارسی الهام بخش بسیاری از آثار اوست.

دکمه بازگشت به بالا