لی زرهوی

خوشنویس چینی لی زر هوی زاده ۱۹۸۵ است و با اسم هنری کریستین لی آرت فعالیت می کند. او که قبل از هنرمند شدن در حوزه علم فعالیت می کرده، ۲۵ سال است به خوشنویسی چینی ممارست دارد. طراحی او از یک کارت سال نوی چینی در سال ۲۰۲۰ در نشریه آمریکن گریتینگز چاپ شد. آثار او به دیوارهای دفاتر و عمارت های شخصی در نقاط مختلف جهان از جمله آمریکا، کانادا، آسیای شرقی، خاورمیانه و آفریقا زیبایی بخشیده.

دکمه بازگشت به بالا