کوکی سوگیتا

کوکی سوگیتا، زاده ۱۹۸۳، هنرمند خوشنویس ژاپنی است. او در آثارش از شیوه خوشنویسی شرق آسیا استفاده می کند تا حروف ژاپنی را بر بوم های بزرگ نقش کند. آثار او در موزه های ون کلیف ، هیلتون ورلدواید، لیپا-رتنر و آرپلز نگهداری می شوند.

دکمه بازگشت به بالا