خدیجه حسینی

متولد ۱۳۶۸ درتهران و ساکن ورامین

دانش آموخته مدیریت صنعتی

فعالیت هنری در زمینه سرمه دوزی و جواهر دوزی، تدریس، تسهیلگر کارگاههای حوزه سلامت و تغذیه، برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی

دکمه بازگشت به بالا