یدالله کابلی خوانساری

یدالله کابلی خوانساری
 • متولد ۱۳۲۸ خوانسار
 • شورع تدریس خط شکسته در انجمن خوشنویسان ایران(۱۳۵۰)
 • اولین استاد انجمن خوشنیسان ایران در خط شکسته (۱۳۶۸)
 • دارای نشان درجه یک هنری
 • چهره ماندگار خوشنویسی ۱۳۸۵
 • عضوشورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران
 • عضو شورای ارزشیابی زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • عضو شورای ارزشیابی میراث فرهنگی کشور
 • عضو شواری سیاستگزاری خوشنویسی موسسه فرهنگی اکو از سال(۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) 
 • عضو هیات داوران جشنواره های داخلی و خارجی
 •  عضو شورای سیاست گزاری خوشنویسی کمیسیون ملی یونسکو در ایران ۱۳۹۷
 • برگزاری بیش از ۲۰ نمایشگاه انفرادی در ایران از سال ۱۳۵۴ تا کنون
 • برگزاری ده ها نمایشگاه انفرادی خارج از کشور از جمله، انگلیس، فرانسه، ایتالیا،آمریکا، روسیه، امارات، کویت و…
 • سخنرانی در دانشگاه ها و مراکز هنری معتبر دنیا از جمله دانشگاه های آکسفورد، جرج واشنگتن، هاروارد، پارلمان کانادا،جشنواره جهانی مسکو و…
 • انتشار ده ها عنوان کتاب هنری و آموزشی: شکسته خوانی و شکسته نویسی، سماع قلم، کلک شیدایی،شکسته پیوسته، دیوان حافظ، سماع در سماع، مرقع گلرخ و…
دکمه بازگشت به بالا