ایمان نادری‌پور

دکتر ایمان نادری‌پور

 • دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی دانشگاه هرمزگان
 • آغاز خوشنویسی کلاس سوم دبستان، کلاس چهارم دبستان کسب مقام دوم شهرستان سیرجان
 • کلاس پنجم کسب رتبه اول شهرستان سیرجان
 • کلاس اول ، دوم و سوم راهنمایی رتبه اول شهرستان سیرجان و مقام اول استان کرمان ، سه دوره متوسطه کسب اول شهرستان و استان کرمان
 • سه سال متوالی به ترتیب کسب رتبه سوم ، دوم و دوم آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور، سال اول و دوم دانشگاه آزاد مقام اول شکسته نویسی استان خراسان
 • کسب مقام اول شکسته نویسی جشنواره خلیج فارس استان هرمزگان
 • شرکت در جشنواره ها و نمایشگاه های جمعی سیرجان، کرمان، کرمانشاه، تبریز، مشهد، کیش، تهران
 • برپایی نمایشگاه های انفرادی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان و کلک شکسته سیرجان
 • مدرس و عضو انجمن خوشنویسان ایران شعبه سیرجان از سال ٧٩
 • مدرس آموزشگاه خوشنویسی امین سیرجان
 • دارای مدرک فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران
 • آموزش و تدریس خوشنویسی در  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان، دانشگاه هرمزگان، انجمن خوشنویسان سیرجان، انجمن خوشنویسان بندرعباس
 • کسب مقام سوم جشنواره خوشنویسی خواجوی کرمانی کرمان
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن