گولیانگ ما

هنرمند چینی گولیانگ ما، که با نام هنری که شی کار می کند، در ۱۹۵۷ در استان چینگهای چین به دنیا آمد. از افتخارات و دستاوردهای بسیارش، میتوان به ریاست انجمن هوی چین، ریاست انستیتوی تحقیقات خوشنویسی و نقاشی اسلامی چینگهای هئوهانگ، و نایب دبیری پنجمین دوره انجمن خوشنویسی چینگهای اشاره کرد.

دکمه بازگشت به بالا