غلامحسن امیرخانی

غلامحسن امیرخانی
 • ۱۳۱۸- طالقان
 • عضو هیات موسس انجمن خوشنویسان ایران(۱۳۴۴)
 • دریافت گواهی استادی از انجمن خوشنویسان ایران(۱۳۵۳)کسب رتبه استادی ارشد(۱۳۵۸)
 • اخذ نشان درجه ۱ فرهنگ و هنر( ۱۳۷۸)
 •  مجددا اخذ نشان درجه ۱ فرهنگ و هنر(۱۳۸۸)
 • چهره ماندگار خوشنویسی ایران (۱۳۸۱)
 • مدال فرهنگ و هنر فرانسه (نشان شوالیه)۱۳۹۵
 • ریاست شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران
 • ریاست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران
 • ریاست شورای عالی خانه هنرمندان
 • عضو هیات داروان جشنواره خوشنویسی ارسیکا(ترکیه)
 • عضو هیات داوران جشنواره های داخلی و خارجی
 • عضور شواری سایت گزاری خوشنویسی موسسه فرهنگی اکواز سال( ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳)
 • عضو شورای سیاست گزاری خوشنویسی کمیسیون ملی یونسکو در ایران(۱۳۹۷)
 • برگزاری ده ها نمایشگاه داخلی و خارجی
 • خوشنویسی و تالیف بیش از ۴۰ عنوان کتاب هنری
دکمه بازگشت به بالا