فرید نورزهی

متولد شهر هرات و ساکن کرج

 دانش آموخته نقشه کشی ساختمان

فعالیت هنری با چوب طبیعی و مس، شرکت در نمایشگاههای مرتبط

دکمه بازگشت به بالا