دوسکو تریفونوویچ

دوسکو تریفونوویچ هنرمند خوشنویس صربستانی است. زاده سال ۱۹۷۱، آقای تریفونوویچ در آثارش استفاده از خط سیریلیک را ترجیح می دهد و معمولا از تکنیک رنگ چسب روی کاغذ استفاده می کند.

دکمه بازگشت به بالا