داریوش جلیلیان

داریوش جلیلیان، ۱۳۵۱ تهران 

  • شروع فعالیت هنری سال ۱۳۶۹
  • در حوزه هنری .زیر نظر استاد محمد باقر اقامیری در رشته نگارگری، تذهیب، طرح فرش، گل، تشعیر
  • همچنین در زمینه طراحی ونقاشی زیر نظر استاد مرتضی کاتوزیان
  • تدریس در فرهنگسراها ومراکز هنری از سال ۷۶
  • تدریس در دانشگاه علم وفرهنگ سال ۹۶
  • تدریس در دانشگاه الزهرا در رشته کتابت ونگارگری از سال ۹۶ تا کنون 
  • شرکت در نمایشگاه های گروهی داخلی وخارجی ازسال ۱۳۸۰
دکمه بازگشت به بالا