عارف غلامی

متولد ۱۳۵۳ در کابل و ساکن کابل

دانش آموخته خوشنویسی در چهار رشته

تدریس و فعالیت هنری در زمینه خوشنویسی، تلمذ از محضر اساتیدی همچون: مرحوم حاج حسن خان شیرکوند، مرحوم مصطفی مهدی زاده، محمد کریم کریمی، علی شیرازی، امیرخانی، سید محمد حسینی موحد، حاکم غنام، انوشیروان فروغی و محمد حیدری، تدریس و فعالیت حرفه ای در زمینه خوشنویسی، ریاست انجمن خوشنویسان افغانستان، شرکت در ده ها نمایشگاههای داخلی و خارجی.

دکمه بازگشت به بالا