امیره دهاز

متولد ۱۳۶۳ شهرستان پارسیان استان هرمزگان

فعالیت هنری در زمینه عروسک سازی

مفهوم و بیان این عکس این است که عروسک های بومی و احیا شده افغانستان است  که پدر یک گوشه ای از پیراهنش فرزند پاره تن اش کفن کرده است. منظور همان جان پدر کجاستی در واقع پدر اشک میریزه و قلبش پر از درد و خونین از نبود فرزندش است  که صندلی آبی و پارچه سفید خونی نماد دانشجوهای آسمانی و پرپر شدن است.کتاب روی صندلی آبی یک روی آن نوشته شده سیاه و روی دیگر آن قرمز که یعنی در حال خواندن با خونشان کتاب را رنگین می کنند

دکمه بازگشت به بالا