امیر احمد فلسفی

امیر احمد فلسفی، زاده سال ۱۳۳۷، از سال ۱۳۷۸ دارای مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران شد. او همچنین از سال ۱۳۸۵ عضو گروه داوری اعطای مدرک استادی در این انجمن است. فلسفی عضو هیئت داوران جشنواره هایی چون جشنواره جهانی خوشنویسی الجزایر و جایزه البرده امارات بوده است. او که روی سبک نستعلیق تمرکز دارد، همچنین عضو شورای مشاوران موسسه فرهنگی اکو و کمیسیون ملی یونسکوست و کارگاه ها و نمایشگاه هایی از آثارش در ایران، هند، فرانسه، ترکیه، آمریکا و دیگر کشورها برگزار کرده است.

دکمه بازگشت به بالا