الله محمد فروتن

متولد ۱۳۵۷ کابل 

رقص سماع، روغنی روی کونوس

دکمه بازگشت به بالا