علیرضا هاشمی نژاد

از اقلام مستدیرتا اقلام ستّه

چکیده:

اصطلاح «مستدیر» به معنای گردنده، گرد، دایره‌ای، مدورحکایت از حضور دور و ساختار مبتنی بر انحنا در شیوه‌های نخستین نوشتن خط عربی است. در کاربردی عام‌تر و نه چندان صحیح، به انواع شیوه‌های نوشتن خط عربی، به جز خط کوفی، که تا قرن سوم برای نوشتن قرآن از آنها استفاده نمی‌شد، اقلام(خطوط) مستدیر گفته‌اند؛ این خطوط یا اقلام که پیشتر از همه آنها به عنوان «نسخی» یاد می‌شده است، به عنوان «خط المنسوب» نیز شناخته می‌شوند. آغاز تحول عمده در این خطوط به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم قمری باز می‌گردد، که تمایل به نوعی استاندارد سازی و وضع قوانین در انواع علوم دینی مانند حدیث و تفسیر، در قرائت و ساختارخط برای قرآن وجود داشت. برخی از صاحب نظران معتقدند این میل و در نتیجه تحول احتمالا متأثر از عقاید کلامی خلیفه سنی و نتیجه پیروزی یک دیدگاه کلامی است. اما این تحول به نظر می‌رسد بر پایه ایجاد ساختار هندسی رخ می‌دهد، که احتمالاً پیش از تصمیم خلیفه در دیدگاه‌های فلاسفه، از جمله در رسائل اخوان‌الصفا و آثار دیگر در ارتباط نقش هندسه، نسبت و تناسب در ارتباط با زیبایی و حتی تهذیب نفس تبیین شده بود. مسلمانان شأن هندسه را واسطه جهان معقول و محسوس توصیف کردند. اما ابزار تحقق این هندسه وتناسب در خط قلم بود. و به همین اعتبار «نوع و جنس قلم به کار رفته، طریقه تراشیدن قلم، نحوه در دست گرفتن قلم، برکاغذ نهادن آن و یا حرکت قلم بر کاغذ » را نیز از عوامل پیدایش اقلام مستدیر دانسته اند. از جملۀ عوامل دیگر این تحول باید به رقابت دو مرکز کوفه و بغداد، جایگاه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کاتب  در اجتماع، دستگاه خلیفه و همچنین منطقه فارس و ایجاد دو گروه کاتبان با عالمان نیز اشاره کرد. فارس مرکز کاتبان بود. در شیراز کاتب بالاتر از عالم بود.

اما به نظر می رسد، ضمن باور به تأثیر عوامل مذکور در تحقق تحولات، هیچ یک از نظرات فوق، به تنهایی قادر نیست همه آنچه را که در شکل‌گیری و تحول اقلام مستدیر رخ داده‌ است، توضیح دهد؛ وحلقه مفقوده درک تحولات زیبایی‌شناختی در روند تکامل خطوط، و تحولات ذوق کاربران و جامعه است.

بنابراین نتیجه اینکه، همه این تحولات در اقلام مستدیر در دو مرحله تکامل شکل می‌گیرد. مرحله اول – که مبتنی بر هندسه اندام حروف است- تلاش برای وضوح خط به جهت ارزش کاربردی آن است و مرحله دوم تعریف نسبت‌های هندسی نو و مبتنی بر تضاد مانند و «ضعف و قوت» و «سطح و دور» است. این تحول متاثر از نوع کاربرد و درکی زیبایی‌شناختی متأثر از شرایط اجتماعی و اندیشۀ حاکم است که منجر به تکامل فرم هندسی و ایجاد نسبت بین حروف و تعریف معیار سنجش و ایجاد هویت های مستقل در خط و لامحاله ظهور اقلام سته می‌شود. نکته مهم توجه به مراحل تکامل خطوط به طور معمول قریب دو قرن در خطوط مختلف طول کشیده است.

کلید واژگان: اقلام مستدیر، خط المنسوب، اقلام سته

رزومه:

 • تاریخ تولد                ۷/۳/۱۳۴۴
 • ملیت                     ایرانی
 • پست الکترونیک       hasheminejad.a.r@gmail.com

خوشنویس، پژوهشگر، پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

فعالیتهای پژوهشی

مقالات ارائه شده در مجلات و کنفرانس ها :

۱ – کتابشناسی خوشنویسی , مجله جهان کتاب , شماره ۶۷ , سال ۱۳۷۷

۲ – شناخت وجوهی از تمدن اسلامی , مجله فرهنگ و ادب , سال ۱۳۷۷

۳ – تلاشی در تبارشناسی خط شکسته , مجله فرهنگ کرمان شماره ۱ سال ۱۳۷۷ و ویژنامه هنر ایران    

مربوط به روزنامه ایران مرداد ۱۳۸۰                                       

۴ – گزارشی از پیشینه زیبایی شناسی , به همراه فهرست آثار زیبایی شناسی در ۷۰ سال اخیر ( به زبان فارسی ) مجله فرهنگ کرمان شماره ۴ – ۳ , سال ۱۳۷۸                        

۵ – تحلیل زیبایی شناسی کتیبه های آستانه شاه نعمت الله ولی   , سمینار کرمان شناسی , ماهان , شهریور ۱۳۸۳

۶ – کتیبه و معماری , سمینار کرمان شناسی , کرمان ( کمیته معماری و شهر سازی ) , سال۱۳۸۰    

۷ – هنر دوران سلجوقی , همایش بزرگداشت افضل کرمانی , دانشگاه شهید باهنر, بهمن۱۳۸۳

۸ – یکی از قدیمی ترین کتیبه ها به خط نستعلیق مجله مطالعات ایرانی شماره ۷ بهار ۱۳۸۴                      

۹ – فضلعلی خان بیگلر بیگی , مجله پژوهشگران فرهنگ    شماره ۹ – بهار ۱۳۸۴ ( مقاله برتر استان در سال ۸۴ در حوزه تاریخ )

۱۰ – قطاعی و قطعه,مجله مطالعات ایرانی شماره  8 – پائیز ۱۳۸۴

۱۱ – نگاهی نو به تاریخ و تحول خط شکسته , کنفرانس بین المللی لوح تا لوح , تهران , موزه فرش, تیرماه ۱۳۸۴(مقاله برتر استان در سال ۸۴ در حوزه هنر)

 12 – زیبایی شناسی خوشنویسی, همایش بین المللی زیبایی شناسی دین, دی ماه ۱۳۸۴

۱۳ – مصلحت, ماهنامه روزبه, شماره ۱ – فروردین ۱۳۸۴

۱۴ – مصحف ترکان خاتون , همایش قبه سبز , کرمان , دانشگاه شهید باهنر و میراث فرهنگی , اردیبهشت ۱۳۸۵

۱۵ – شناخت مبانی عرفانی صفا و شان در رساله آداب المشق مجله گلستان هنر ( فرهنگستان هنر )          شماره ۵– پائیز ۱۳۸۵

۱۶ – ربعه قراختایی , مجله گلستان هنر ( فرهنگستان هنر ) شماره ۸ – بهار ۱۳۸۶

۱۷ – درآمدی بر مبانی زیبایی شناسی خوشنویسی فصلنامه هنر , شماره ۷۰ , ۱۳۸۵                              

۱۸-ضرورت درک مرتبه ی زیبایی در هنر اسلامی , مجله مطالعات ایرانی , شماره  14–پاییز ۱۳۸۷

۱۹ – تحلیل ارزشهای زیبایی شناختی کتیبه های کرمان در عصر صفوی , همایش هنر کرمان در عصرصفوی , کرمان , دانشگاه شهید باهنر ۷ – آذر ۸۵

 20 – تحلیل زیبایی شناختی خوشنویسی مکتب عباسی تهران – اصفهان ,      گردهمایی بین المللی مکتب اصفهان  19 – تا ۲۱ – آذر ۱۳۸۵

 21 – گفتگو درباره آموزش دانشگاهی فرش دستباف , مجموعه مقاله های همایش سراسری,     مهر ۱۳۷۹ – دانشگاه کاشان فرش در آموزش عالی

۲۲ – دیدگاه مولانا درباره هنر در مثنوی , همایش مولانا و نظریه های ادبی , دانشگاه شهید باهنر, اردیبهشت ۸۶ و مولانا پژوهی ۳ , زیر نظر دکتر غلامرضا اعوانی

۲۳ – مقدمه کتاب زمینی و آسمانی , به قلم علیرضا هاشمی نژاد , مجله بخارا شماره ۵۵ .

۲۴ –قران نویسی در دوره ایلخانی ،گردهمایی مکتب تبریز و آل جلایر ،دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،خرداد۱۳۸۷

۲۵ – نسبت هنر کرمان بامکتب شیراز در قرنهای ۷ تا ۹ ،همایش بررسی تعاملات فرهنگی و هنری شیراز وکرمان ،مهر ماه ۸۷ ،دانشگاه شهید باهنر و فرهنگستان هنر .تالار خواجو دانشکده ادبیات و علوم انسانی .

۲۶ – در باره وجوه شخصیتی مولانا عبدالله مروارید بیانی ،همایش گنجینه های هنر از یاد رفته کرمان ، ۵ دی ماه ۸۷ ،دانشگاه شهید باهنر و فرهنگستان هنر .تالار وحدت دانشگاه .

۲۷ – تأثیر عرفان در شکل گیری مبانی زیبایی شناسی خوشنویسی ،گردهمایی بین المللی مکتب شیراز ،دانشگاه شیراز و فرهنگستان هنر ،آذر ماه ۸۷ ، شیراز وتهران .

۲۸ – قران نویسی در قرنهای هفتم و هشتم ،مجله پژوهشهای اسلامی ، شماره ۴ ، زمستان ۸۷ ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی .(مقاله برتر استان در سال ۸۸ در حوزه هنر)

۲۹ – خوشنویسان کرمانی تاثیر گذار در تاریخ خوشنویسی ایران ، همایش ملی کرمان شناخت ، اردیبهشت ۸۹ ۱۳، پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان .

۳۰ – تأثیر عرفان و تصوف در تحولات خوشنویسی ایرانیدر قرن­های هفت تا نه ( ه . ق ) ، مجلّه­ی مطالعات ایرانی ، دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، سال نهم ، شماره­ی هفدهم، بهار۱۳۸۹

۳۱– میرزا کاظم خان رونقعلی ، خوشنویس کرمانی اواخر دوره قاجار ، دومین گردهمایی گنجینه های از یاد رفته ایران  ، فرهگستان هنر ، دی ماه ۸۸ ، تهران .فصلنامه پژوهشگران فرهنگ  ، شماره ۲۵ ،

۳۲– خوشنویسی و عرفان ،ص ۶۷۴ تا ۶۷۸ دانشنامه جهان اسلام .جلد پانزدهم ، حرف خ (خانه – خلعت )

۳۳ – خط رقعه ، دانشنامه جهان اسلام، جلد بیستم، ۱۳۹۵

۳۴ – معرفی قرآن شماره ۱۸ ( قرآن به خط کوفی قرن چهارم ) از موزه ملک ، سلسله نشستهای چهارده روایت ، فرهنگستان هنر و موزه ملک ،مرداد ۹۱ ، موزه ملک تهران.

۳۵ –یاقوت مستعصمی و سبک شناسی قلم نسخ، نامۀ بهارستان، ۲، زمستان ۹۲

۳۶ –معرفی سه نسخه مهم در تاریخ تحولات خوشنویسی از سه خوشنویس کرمانی پیش از قرن هشتم ه.ق، پژوهشگران فرهنگ، ۱۳۹۲

۳۷- در باره کتاب درویش عبدالمجید طالقانی، نامه بهارستان، شماره ۱ ، ۱۳۹۲، ویژه نامه خوشنویسی،  مجلس شورای اسلامی

۳۸- معرفی مشهورترین نسخه از اشعار  خواجوی کرمانی، نسخه کتابخانه بریتانیا، کتابت ۷۹۸ ق، نامه بهارستان، شماره ۴ ، ۱۳۹۳

۳۹- باز شناسی و آسیب شناسی نسبت هنر و اقتصاد در هنرها سنتی، همایش اقتصاد هنر، خانه هنرمندان ، تهران، آذر ۱۳۹۳، چکیده

۴۰- نقد کتاب آشنایی با نسخ خطی و آثار کمیاب، انتشارات سمت، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۳

۴۱- در باره خط نسخه الابنیه عن حقایق الدویه، فرزانه ایران مدار، مجموعه نوشتار به مناسبت نودمین سال تولد ایرج افشاری ، کتابخانه ملی ایران، ۱۳۹۴

۴۲- افسانه ای دیگر در باره میر عماد، نقد کتاب عماد ملک خط، فصلنامه نقد کتاب، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۴.

۴۳- تکمله‌ ای بر نقد سبک شناسی خوشنویسی قاجار، فصلنامه نقد کتاب، شماره ۸، زمستان ۱۳۹۴.

۴۴- گذری بر شیوه عمادالکتاب، ویژه نامه تندیس، زمستان ۱۳۹۴.

۴۵- آسیب شناسی نقد در خوشنویسی، مجله تندیس، شماره ۳۲۴، اردیبهشت ۱۳۹۵

۴۶- نگاهی نو به زندگی و آثارمیرزا محمد حسین خان سیفی قزوینی(عماد الکتاب)، بزرگداشت عمادالکتاب، سازمان زیبا سازی شهرداری تهران، باغ نگارستان، در دست انتشار

۴۷- بررسی سبک شناسی آثار استاد زنجانی)، بزرگداشت استاد زنجانی ، سازمان زیبا سازی شهرداری تهران، عمارت امین الدوله تهران، در دست انتشار

۴۸- معرفی موزه صنعتی کرمان، کتاب موزه، ۱۳۹۶، در دست انتشار.

۴۹- طوفان البکاء  به همراه ملحقات(چاپ سنگی)، نشست تخصصی، فرهنگستان هنر، مهر ماه ۱۳۹۶

۵۰- غفلت یا تقابل(نسبت انجمن خوشنویسان ایران با پژوهش)، تندیس، شماره ۳۷۲، شهریور ۱۳۹۷.

۵۱- در باره علل پیدایش نستعلیق، تندیس، شماره۳۷۳، مهر ۱۳۹۷.

۵۲- مشق خوش خیامی، مجله آنگاه، شماره ۷، ۱۳۹۷.

۵۳- تلاشی در تبیین ساختار نقد در خوشنویسی، تندیس، شماره۳۷۴، مهر ماه ۱۳۹۷.

۵۴- نقطه اوج در خوشنویسی، تندیس، شماره ۳۷۵، آبان ماه ۱۳۷۹.

۵۵- در باره عکسهای مظفر طاهری، جنگ مس، پاییز ۱۳۹۷.

۵۶- نکاهی بر پژوهش در مبانی نظری خوشنویسی در پنجاه سال اخیرو ، معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، ۱۳۹۷

۵۷- تحلیل زیبایی شناختی خطوط قرآنی بر مبانی اشارات قرآنی، مدرسه اسلامی هنر، قم، …

۵۸- مبانی تحول خوشنویسی در دوره قاجار، تندیس، شماره ۳۷۷، آذر ماه ۱۳۷۹

۵۹- در باره تکمله کلیات خواجو، پژوهشگران فرهنگ، دی ماه ۱۳۹۷

۶۰- روایتی از نمایشگاه سه استاد، تندیس، ۳۸۰-۳۸۱، بهمن ۱۳۹۷

۶۱- صریر بازگشت، تندیس ۳۸۲-۳۸۳، بهمن ۱۳۹۷

۶۲- نسبت مفاهیم زیبایی شناختی قرآن با تحولات فرمی در خوشنویسی قرآن، همایش ملی قرآن کریم، مدرسه اسلامی هنر، قم، اسفند ۱۳۹۷

۶۳- دوره تیموری، اوج کتابت قران به خط نسخ در ایران، همایش ملی قرآن کریم، مدرسه اسلامی هنر، قم، اسفند ۱۳۹۷

۶۴- معرفی روضه الانوار خواجو کرمانی، به خط میرعلی هروی، کتابت ۹۲۷، فرهنگستان هنر

۶۵- تحلیل سبک شناختی کتابت شاه محمود نیشابوری در قیاس با کتابت میرعلی هروی و بابا شاه اصفهانی، همایش خمسه نگاری، زمستان ۱۳۹۹، فرهنگستان هنر.

۶۶- از اقلام مستدیرتا اقلام ستّه،  

کتابها

۱ – خوشنویشی دیوان عبدالله دهش ۴۰۰ صفحه سال ۱۳۷۰

۲ – خوشنویسی کتاب کرمان از دیدگاه شاعران ۷۰ صفحه سال ۱۳۶۷

۳– دیوان کامل شاه نعمت الله ولی ( نسخه نفیس ) مشاوره در امور هنری , ترکیب خوشنویسی حروفچینی کامپیوتری , طراحی صفحه و جلد و مدیر تولید ۱۳۸۰ – ۱۳۸۱

۵– گفتگو با استاد محمد احصایی , ( در دست تهیه ) به سفارش فرهنگستان هنر

۶–کتاب راهنمای جامع دانشگاه ،انتشارات دانشگاه ، ۱۳۷۸

۷–گنجینه قرآن ، معرفی قرآنهای کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه شهید باهنرکرمان ، انتشارات دانشگاه شهید باهنر، ۱۳۸۹

۸ – کلیات اشعارمولاناالاعظم خواجوی کرمانی ، نسخه موزه ملک ، کتابتسال ۷۵۰ ه ق ،(نسخه برگردان) با همکاری دکتر محمود مدبری، انتشارات دانشگاه شهید باهنر، موزۀ ملک،۱۳۹۲

( اثر شایسته تقدیر در چهاردهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، کتابخانه ملی ایران)

(کتاب سال کرمان در حوزه هنر، ۱۳۹۵)

۹- تاریخ و معماری باغ فتح آباد » ، (گروه مؤلفان) انتشارات دانشگاه شهید با هنر، ۱۳۹۳

۱۰- سبک شناسی خوشنویسی دوره قاجار ، فرهنگستان هنر ،۱۳۹۳

( پژوهش برتر دانشگاه شهید باهنردر حوزه هنر، هفته پژوهش ۱۳۹۳)

(پژوهش برگزیده در چهاردهمین دوره پژوهشهای فرهنگی کشور  سال۱۳۹۴)

(کتاب سال کرمان در حوزه هنر، ۱۳۹۵)

۱۱- سه مثنوی همای و همایون، کمال نامه و روضه الانوار از خواجوی کرمانی،(نسخه برگردان) نسخه موزه بریتانیا، فرهنگستان هنر،۱۳۹۳( پژوهش برتر دانشگاه شهید باهنردر حوزه هنر، هفته پژوهش ۱۳۹۴)

۱۲- از صفا تا شأن، (مجموعه ۲۵ مقاله درنسخه شناسی ، مبانی نظری و تاریخ خوشنویسی)، نشر ماهنوش، ۱۳۹۸

۱۳- علی اکبر صنعتی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، و نشر یادگاران صنعتی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۹۷.

۱۴-نسخه روضه الانوار خواجو، کتابت ۹۲۷ق، به خط میرعلی هروی، (نسخه برگردان) ، فرهنگستان هنر، ۱۳۹۸،

۱۵- گنجینۀ مصاحف ماهان، دانشگاه شهید باهنر، میراث فرهنگی استان کرمان، نشر ماهنوش، ۱۳۹۹.

۱۶- سلطان قالی(زندگی و آثار محمد ارجمند کرمانی)، نشر پیکره، زمستان ۱۳۹۹.

۱۷- نسخ نویسی در ایران، تحلیل سبک شناسی خط نسخ از سده چهارم تا چهاردهم ق ، مرکز طبع و نشر قرآن کریم، تحویل به ناشر

۱۸- زیبایی شناسی خوشنویسی، نشر پیکره، در دست تهیه…

۱۹- علینقی شیرازی، نشر پیکره، در دست تهیه

۲۰- خانواده بیانی کرمانی،در دست تهیه

فعالیتهای آموزشی

 • تدریس در انجمن خوشنویسان
 • تدریس در دانشکده هنر و معماری صبا در رشته های هنرهای سنتی، فرش، هنرهای اسلامی و تئاتر
 • و سایر مراکز هنری و آموزشی

طرحهای تحقیقاتی

۱ –شناخت ارزشهای هنری و تاریخی کتیبه های استان کرمان ( میراث فرهنگی )

۲– انجام دو بخش از طرح مرمت و احیاء باغ فتح آباد ( بخش مطالعات تاریخی و بخش شناخت تزئینات )

۳– همکار طرح مستند سازی و پژوهش در تزئینات وابسته به معماری استان کرمان

۴ –انجام بخش نسخه شناسی فهرست نویسی نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید با هنر در قالب همکاری با هسته پژوهشی کتابخانه مرکزی .

۵- تحلیل سبک شناسی و زیبایی شناسی خوشنویسی دوره قاجار ، فرهنگستان هنر، خاتمه یافته

۶- فهرست نویسی اسناد کنسولگری انگلیس در کرمان، همکار

۷- کلیات تاریخ هنر کرمان، پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران،۱۳۹۹

۸- فهرست نویسی قرآنهای خطی موزه آستانه شاه نعمت الله ولی، با همکاری اداره اوقاف کرمان، ۱۳۹۹

نمایشگاهها

 • ۳ نمایشگاه انفرادی و ۷ نمایشگاه گروهی        
 • چاپ اثر در مجموعه آثار نمایشگاه گروهی خوشنویسان کشور ( ساری ۱۳۶۸)
 • چاپ اثر در مجموعه آثار نمایشگاهها خوشنویسی جهان اسلام و شرکت در نمایشگاه موزه هنرهای معاصر ( فرهنگستان هنر ) سال۱۳۸۱  
 • انتخاب اثربرای موزه صنعتی وشرکت در نمایشگاه افتتاح موزه صنعتی کرمان , ۱۳۸۵

عضویت ها

 • عضو هیأت مدیره انجمن خوشنویسان کرمان ( چهار دوره )
 • عضو هیأت مدیره انجمن اهل قلم کرمان ( یک دوره )
 • مشاور فرهنگی شورای اسلامی شهر ،دوره اول شورا
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه ، نماینده دانشکده هنر ( از سال ۱۳۷۶تا ۸۷ )
 • عضو ثابت شورای انتشارات دانشگاه  از سال۱۳۸۷ تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری صبااز ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷
 • دبیر علمی گروه هنر همایش بررسی تعاملات فرهنگی و هنری شیراز وکرمان ، ۱۳۸۶
 • دبیر علمی گروه هنر و میراث فرهنگی همایش فرهنگ اسلام وایران «کرمان شناخت » ، اردیبهشت ۱۳۸۸
 • دبیر اجرایی همایش فرهنگ اسلام وایران «کرمان شناخت» ، اردیبهشت ۱۳۸۸
 • رییس گروه مطالعات هنر ، معماری و میراث فرهنگی همایش ملی کرمان پژوهی ، سازمان اسناد و دانشگاه شهید باهنر ، خرداد۱۳۹۲( برگزار نشد)
 • عضو هیأت مشاوران علمی جایزه خواجو ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان ، ۱۳۹۱
 • دبیر علمی نشستهای سه گانه « خوشنویسی و مفاهیم مدرن» ، برگزار کننده: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، نیمه دوم سال ۹۲
 • عضوکمیته علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان کرمان در دوره جدید. ۱۳۹۳تا ۱۳۹۶
 • عضو هیأت مشاوران عالی موزه صنعتی کرمان
 • عضو هیأت تدوین سند هنر استان کرمان
 • عضو گروه نسخه شناسی فرهنگستان هنر در سال ۱۳۹۵(گروه تدام نیافت)
 • عضو دائم  شورای انجمن خوشنویسان کرمان از سال ۹۶ با حکم رئیس انجمن خوشنویسان ایران
 • عضو هیآت علمی همایش ملی خوشنویسی و نگارگری، دانشگاه هنر اصفهان، ۱۳۹۷
 • داور اولین دوره مسابقات کتابت قرآن کریم، مهر ۱۳۹۸، اصفهان
 • عضو کمیسیون تحقیق و پژوهش انجمن خوشنویسان ایران (کناره گیری)
 • دبیر علمی همایش (مؤتمر کتابه المصحف الشریف) ، کشورهای حاضر ایران، ترکیه، کویت، عراق و اردن، در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ فروردین، مشهد . (به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد)

فعالیتهای اجرایی

 • رئیس روابط عمومی دانشگاه ۷۴ تا دی ماه ۷۵ 
 • رئیس انتشارات دانشگاه ، ۷۵ تا ۷۹ همزمان رئیس آموزش۷۶ و مدرس دانشکده هنراز سال ۷۵
 • رئیس بخش هنرهای سنتی دانشکده هنر ۱۳۸۱ تا ۸۳
 • سردبیر ومدیر اجرایی خبرنامه دانشگاه ۸۱ تا ۹۴
 • معاون اداری مالی پژوهشکده فرهنگ اسلام سال از ۸۷  تا مهر ۸۹
 • عضو گروه پژوهشی تاریخ ومیراث فرهنگی پژوهشکده فرهنگ اسلام وایران سال از ۸۷ تا ۹۰
 • مسئول بخش نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر، از تاریخ مهر ۱۳۸۹
 • سرپرست گروه ادیان و مذاهب اسلامی پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران،دانشگاه شهید باهنر از خرداد ۱۳۹۶

برخی از سخنرانی ها ( از میان بیش از۵۰ سخنرانی)

۱- سخنرانی در هماش بین المللی لوح تا لوح، موزه فرش تهران،۱۳۸۴

۲- سخنرانی در همایش بین المللی زیبایی شناسی دین، موزه هنرهای معاصر تهران، ۱۳۸۴

۳- سخنرانی در همایش مکتب ایلخانی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ۱۳۸۶

۴- سخنرانی در گنگره مکتب شیراز، دانشگاه شیراز، ۱۳۸۷

۵- سخنرانی در معرفی قرآن نویس سیرجانی، دانشگاه سیرجان، ۱۳۸۹

۶- سخنرانی در فرهنگستان هنر، افتتاح نمایشگاه خوشنویسی استاد اخوین، ۱۳۹۱

۷- سخنرانی در همایش چهارده روایت(معرفی چهارده نسخه از قرآنهای خطی موزه ملک، ۱۵/۵/۱۳۹۱، تهران، موزه ملک

۸- سخنرانی در مراسم رونمایی کتاب درآمدی بر خوشنویسی ایرانی، موزه امام علی، ۹ خرداد ۱۳۹۲

۹- سخنرانی در مراسم رونمایی کهنترین نسخه کلیات خواجو، تالار وحدت دانشگاهشهید باهنر، دی ماه ۱۳۹۲

۱۰- سخنرانی در نشست خوشنویسی و مفاهیم مدرن، تهران، فرهنگستان هنر، ۱۳۹۲

۱۱- سخنرانی در نشست وزیر ارشاد با هنرمندان کرمانی، سالن استانداری کرمان ، ۱۳۹۳

۱۲- سخنرانی در نمایشگاه قرآن ، کرمان ۱۳۹۳

۱۳- سخنرانی در نشست استاندار با خوشنویسان کرمانی، باغ شاهزاده ماهان ،آذر ۱۳۹۳

۱۴- سخنرانی در مراسم رونمایی کتاب سبک شناسی خوشنویسی قاجار،تهران، کتابخانه ملی ایران، دی ماه ۱۳۹۳

۱۵- سخنرانی در نشست کوهبنان شناخت، مرداد ۹۴

۱۶- سخنرانی در شب کتابت وحی، شبهای بخارا، همراه با آیت الله محقق داماد و دکتر کریمی نیا، شهریور ۹۵

۱۸- سخنرانی در شب مظفر طاهری، آذر ماه ۹۶، مجتمع مس

۱۹- سخنرانی در نشست تخصصی بررسی پژوهشهای هنر قاجار، دانشگاه هنر، تهران، آذر ماه ۱۳۹۶

۲۰- سخنرانی در دارالکتابه قرآن تهران، سبک شناسی قرآن نویسی از صیرفی تا نیریزی، دی ماه ۹۶. مجتمع امام خمینی تهران.

۲۱- سخنرانی در دارالکتابه قرآن تهران، سبک شناسی قرآن نویسی از نیریزی تا قاجار، اردیبهشت ماه ۹۷. مجتمع امام خمینی تهران.

۲۲- سخنرانی در دانشکده هنر و معماری صبا، ضرورت مباحث در آموزش هنر، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷.

۲۳- سخنرانی در کتابسرای اردیبهشت، شب ابراهیم گلستان، ۵ مرداد ۱۳۹۷.

۲۴- سخنرانی در موزه ملک، با همراهی دکتر شیوا میهن، نسخه های نفیس خواجو در موزه ملک، ۱۹شهریور ۱۳۹۷،

۲۵- سخنرانی در مدرسه اسلامی هنر، سبک شناسی خط نسخ با تکیه بر نسخ قرآنی، مهر ماه ۱۳۹۷.

۲۶- سخنرانی در فرهنگستان هنر، بررسی پژوهشهای حوزه مبانی نظری خوشنویسی در ۵۰ سال اخیر، ۲۲ مهر ۱۳۹۷.

۲۷- سخنرانی در بزرگداشت استاد مهدی زاده، موزه صنعتی، آذر ۱۳۹۷

۲۸- سخنرانی در همایش ملی هنر قاجار، آبان ۱۳۹۷، موزه ملی ایران.

۲۹- سخنرانی در گارگاه حافظه جهانی یونسکو، ۶ دی ماه ۱۳۹۷، سازمان اسناد کرمان.

۳۰- سخنرانی در موزه خوشنویسی ایران، تهران، ۱۳۹۷

۳۱- نشست تخصصی در موزه خوشنویسی ایران،

۳۲- سخنرانی در موزه رضا عباسی تهران، گرایشهای نوین در خوشنویسی قاجار،۲۷/۶/۱۳۹۸

۳۳- سخنرانی در دانشگاه هنر اصفهان، سیرتحول خط نسخ در ایران، ۱۰ مهر۱۳۹۸.

۳۴- سخنرانی در بزرگداشت خانم لی لی سازگار(مترجم)، در برنامه شبهای مفرغ، کرمان، ۲/۱۱/۹۸.

۳۴- سخنرانی در موزه هنرهای معاصر اصفهان، تحلیل کتیبه آسمانی و زمینی، اجرا شده در متروی اصفهان،۱۷/۱۱/۹۸.

۳۵- سخنرانی در فرهنگستان هنر، نقد و بررسی کتاب تحولات عصر صفوی با تاکید بر احوال و آثار علیرضا عباسی، ۶/۱۲/۹۸.

۳۶- سخنرانی در کتابخانه آستان قدس برای معرفی نسخه نویافته از خمسه خواجو، ۱۵/۱۰/۹۹ (وبینار)

دکمه بازگشت به بالا