علی نجات بخش اصفهانی

متولد ۱۳۷۱ در اصفهان

دانش آموخته 

تدریس و فعالیت حرفه ای در زمینه عکاسی، برگزاری و مشارکت در ده ها نمایشگاه داخلی و خارجی، برگزاری کارگاههای متعدد در زمینه عکاسی، کسب عناوین برتر در جشنواره ها و مسابقات داخلی و خارجی، داوری مسابقات و جشنواره ها

دکمه بازگشت به بالا