هنرمندان

عدنان شیخ عمان

هنرمند خوشنویس سوری عدنان شیخ عمان، استاد خوشنویسی عربی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه دمشق است. او در جندین فستیوال و نمایشگاه از جمله استانبول اریسکا حضور داشته و برای کارش در خوشنویسی عربی سیزده جایزه بین المللی دریافت کرده است.

دکمه بازگشت به بالا