عبدالرزاق محمد

عبدالرزاق محمد محمود هنرمند خوشنویسی کشور سوریه در سال ۱۹۸۰ متولد شد. وی دارای دیپلم هنرهای کاربردی با گرایش خوشنویسی و نیز دیپلم طراحی از مرکز انفورماتیک دمشق است. وی تاکنون در نمایشگاه های مختلف خوشنویسی شرکت داشته و جوایز متعددی از مسابقات معتبر جهانی دریافت کرده است. از جمله مهمترین این جوایز می توان به جایزه مسابقه بین المللی خوشنویسی استانبول در ۲۰۰۷، جایزه ی دوم مسابقات معتبر ارسیکا در ۲۰۱۰، جوایز مسابقات شارجه در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، جایزه سوم مسابقات بین المللی خوشنویسی توسط بانک برکت در استانبول در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸، جایزه دوم مسابقات خوشنویسی جامع الکبیر کویت در ۲۰۱۲،، جایزه سوم مسابقه ی کمال الدین احسان اغلو ترکیه در ۲۰۱۲ و جایزه نخست همین مسابقات در ۲۰۱۳، جایزه اول مسابقه خوشنویسی عربستان در ۲۰۱۴ و جایزه دوم همین مسابقات در ۲۰۱۸ اشاره کرد

دکمه بازگشت به بالا