استاد عباس اخوین

استاد عباس اخوین، زاده سال ۱۳۱۶ در مشهد، فعالیت خود در هنر خوشنویسی را از بیست سالگی و تحت نظر بزرگانی چون علی آقا حسینی، علی اکبر کاوه، حسن میرخانی و دیگران آغاز کرد. ایشان از اعضای موسس انجمن خوشنویسی ایران، و در گذشته عضو کمیته تخصصی خوشنویسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. آقای اخوین شاگردان بسیاری را به جامعه خوشنویسی ایران معرفی کرده است. آثار او شامل کتابت آثار ادبی غنی ایران، تالیف چندین کتاب آموزشی خوشنویسی، و نمایشگاه های فردی و گروهی در کشورهایی چون ایران، سوریه، کویت، امارات و چندین کشور دیگر می شود.

دکمه بازگشت به بالا