گلنارقسیمی

محبوبه سم

متولد۱۳۵۳ تهران، دارای مدرک MBA هنر
تحصیالت: مهندسی نساجی از پلی تکنیک تهران
دارای دکتری حرفه ای بین رشته ای هنرهای MITD از یونسکو
نگاه و ذهن گلنار قسیمی نسبت به فضا و فرم محیط
پیرامونش و ارتباط آن با روانشناسی او را به عنوان نقاش
و مجسمه ساز در دنیای هنر مطرح نمود.
برگزاری ۴ نمایشگاه انفرادی
شرکت در نمایشگاه های گروهی ملی و بین المللی
تالیف کتاب ناپیدای درون / روانشناسی شناختی / گلنار
قسیمی / زمستان۱۳۹۸

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا