پروانه مهرابی

پروانه مهرابی فارغ التحصیل کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دارای دو گواهینامه مهارت حرفه ای نقاشی، از سازمان فنی و حرفه ای، شرکت در نمایشگاههای گروهی نقاشی .اخذ تندیس برگزیده ترین آثار از نمایشگاه گروهی تدریس به مدت ده سال مدرس در فرهنگسرای تهران

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا