پروانه عبداللهی

پروانه عبدالهی متولد ۱۳۵۹ در زنجان

فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی، شروع فعالیت در رشته هنر نقاشی از سن ۷ سالگی، سبک هایپررئالیسم با تکنیک

.رنگ روغن، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، فعالیت در گروههای هنری عنوان اثر: صلح در زمین

بیانیه: زمانی که زمین در زشتی و پلیدی و جنگ غرق بود و دریاهای آن سیاه و کدر شده بود قایقی برای نجات زمین آمد. توده های ابر برای بارش و شستن پلیدی ها ظاهر شد. و کودکانی که در هیاهوی جنگ و خونریزی از ساکنان زمین .کمک می خواستند، و آنگاه پرنده صلح برای نجات به پرواز در آمد

هدف اثر بر این بود که برای ایجاد صلح جهانی پایدار در زمین، اولویت در این هست که کودکان آن در هر جای جهان بخصوص در خاورمیانه امنیت و آرامششان تامین شود.

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا