نوشین بهرام پور

متولد ۱۳۶۷ ساکن تهران

حدود پنج سال است مشغول کار عروسک سازی )سنتی و مدرن (هستم و در کنار عروسک سازی در زمینه پلی استر
فعالیت دارم
شرکت در نمایشگاه های مختلف
: توضیحات
صلح و آرامش و دوستی
Peace, friendship and tranquility
صلح جهانی هدیه خدا به مخلوقات نیست، هدیه انسان ها به یکدیگر است

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا