نرگس گودرزی

کارشناس نقاشی.مدرس کارگاه ها خالقیتی.عروسکساز
۵سال عروسکسازی
۹سال مدرس کارگاه ها خالقیتی برپایه قصه گویی و بازیافت
شرکت در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی عروسک و نقاشی

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا