مهشید مقتدرنژاد

متولد۱۳۶۵ تحصیل دانشگاهی در رشته طراحی گرافیک فعالیت درزمینه طراح گرافیک ،هنرهای تجمسمی و نویسندگی،شرکت
در نمایشگاههای داخلی و خارجی توضیحات اثرمجسمه سازی :رونمایی از تمدن باستان در زمینه عشق اغازین ونوازش

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا