مهدی سرداری

از کودکی زیر نظر پدرم استاد محمد علی سرداری آموزش را شروع کردم در سن۱۶ سالگی زیر نظر استاد پرویز ایزدپناه آبرنگ
را به مدت دوسال آغاز کردم و پس از دوره خدمت سربازی از سال ۱۳۷۰ به صورت جدی به مشغول به کار هستم

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا