مریم علی دادی

متولد ۱۳۶۲ دراهواز
فعال حوزه کودک
مربی نمایش خالق و تسهیلگر کارگاه های مادر وکودک و مسی پلی
شرکت کننده نمایشگاه های داخلی

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا