مریم حسین بر، زهرا حسین بر

مریم حسین بر متولد ۱۳۷۴ شهرستان سراوان_سیستان و بلوچستان

کارشناسی گیاهان دارویی،فعالیت در زمینه سوزندوزی بلوچ،شروع فعالیت از ۱۳سالگی ، فعالیت حرفه ای در زمینه زیورآالت
سوزندوزی بلوچ از سال ۱۳۹۷،شرکت در چندین نمایشگاه محلی و شهرستانی و نمایشگاه بین المللی آرمان صلح

متولد ۱۳۶۵ شهرستان سراوان_سیستان و بلوچستان

کاردانی آموزش ابتدایی و کارشناسی ادبیات، فعالیت درزمینه سوزندوزی بلوچ،شروع فعالیت از کودکی،شروع فعالیت حرفه ای در
زمینه زیورآلات سوزندوزی از سال۱۳۹۷،شرکت در نمایشگاه بین المللی آرمان صلح و چندین نمایشگاه محلی و شهرستانی

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا