.مدینه صادقپور حلیمه جانی

متولد سال ۱۳۵۵ گیلان رودبار زیتون

خانه دار

.همیشه در عرصه هنر فعالیت داشته و دارم.سالهای خیلی قبل به واسطه هنر
.در نمایشگاههای دهه فجر شرکت میکردم
.چندسالی هست که خیاطی و کارهای هنری انجام میدم

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا