محمد حسین احمدی

متولد ۱۳۵۷ ، افغانستان
خوشنویس و فعال فرهنگی، ۲۵سال فعالیت فرهنگی مستمر از سال ۱۳۷۵ تا کنون ۱۴۰۰ ،دودهه تدریس هنرخوشنویسی،
تاسیس و مدیریت مراکز فرهنگی و هنری، برگزارکننده نمایشگاه های هنری، شرکت در نمایشگاه های بین المللی، کشوری و استانی

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا