فیروزه نقدی زاده

بنده از سن ۲۰ سالگی این هنر را شروع کردم
بنده درحال حاضر معلم مدارس غیر انتفاعی هستم
در مدارس هم آموزش این هنرم را دارم
بنده در نمایشگاه بین المللی یکبار شرکت کردم
عضو صنعت گران صنایع دستی هستم..درحال حاضر آموزش دارم

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا