فریبا آقایان

متولد ۱۳۴۷ / شاهرود

تحصیالت لیسانس
آغاز فعالیت هنری از سال ۱۳۷۰ زیر نظر استاید اقایان محسنی و رازقندی در زمینه رنگ و روغن
فعالیت در گالری نارون

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا